„SPOLUPRACOVNÍCI SV. PAVLA“

Sobota 22. listopadu 2008

- Fara v Lipníku nad Bečvou.

PROGRAM:

9:00 Zahájení a registrace; (kostel sv. Jakuba a fara)

10:00 Velká soutěž – Sv. Pavel a jeho spolupracovníci 

12:00 Zakončení s pohoštěním

Srdečně zvou kněží děkanátu