Překvapilo nás nádherné počasí v podobě sněhu, takže se začalo trochu později a bylo nás trochu méně, než normálně
bývá, tedy přijelo celkem 16 ministrantů z 5 farností našeho krásného hranického děkanátu, 1 pastorační asistent, 
1 vzorná obsluha kuchyně a 6 kněží. Největší zastoupení bylo tentokráte z Lipníka, pak ministranti z farnosti Hranice, 
filiální obec Ústí u Hranic a z našich farností Olda a Jirka z Drahotuš, Štěpán a Pavel z Podhoří a Honza z Loučky.

Setkání tedy netradičně začlo koulovačkou, které se využívalo i o volných chvílích, potom jsme všichni zbožně začali v 
kostele, kde byly i dvě zbožná stanoviště a to Lukášovo, kde si každý vyzkoušel své zdravotnické schopnosti a 
Markovo, kde zas dohledávali zprávu z Písma svatého a též se dozvěděli, jakým způsobem se šířilo Boží slovo. Ve farní
garáži se stavěl stan, pak ještě na znamení Pavlovy slepoty se orientovali po provaze a u spolupracovníka Timoteje
hádali, co pravda je a co není. 

Každá skupinka tedy měla svého patrona podle spolupracovníka sv. Pavla a to Barnabáš, Timotej, Marek a Lukáš.O těch 
nám více přiblížil v katechezi otec Vratislav a ještě na dalších spolupracovnících nám více přiblížil, co to znamená
spolupracovat a co všechno může takový spolupracovník dělat. Ano, svatý Pavel nebyl sám a měl spoustu spolupracovníků. 
I my můžeme být dobrými spolupracovníky každý podle toho, co nám Pán dal.

Na závěr pak každá skupina za odměnu dostala 4 svíčky s nálepkou svého patrona. Jedna byla červená na znamení Ducha 
Svatého, jedna bílá na znamení čistoty, jedna vonná, že každému má být s námi dobře a jedna fialová na znamení naděje.

Tyti svíčky budou mít ministranti vystavené v sakristii svých kostelů a potom každému zúčastněnému zůstane nějaká doma.

Kdo si chcete prohlídnout fotky, nejlépe se k nim dostanete v mém účtu vvrh, jinak později pouze registrovaní si mohou v kalendáři najít setkání ministrantů (22.listopad 2008) a tam je totéž fotoalbum.