Průběh a výsledky děkanátního ministrantského turnaje ve Všechovicích

Sobota 31.1. 2009 - památka sv. Jana Bosca, kněze, patrona mládeže

Než začal samotný turnaj, sešli jsme se ke mši svaté v kostele Nejsvětější Trojice. Mši svatou slavil kaplan pro mládež, otec Martin Vévoda a spolu s ním koncelebroval děkan hranického děkanátu P. Jiří Doležel. Při mši svaté nám otec Martin dal malý návod ke svatosti, přesně takový, jako sv. Jan BOSCO - modlit se, plnit dobře své povinnosti, být dobrým příkladem a snažit se o dobro. Na závěr mše svaté požehnal klukům florbalové hole.

Po mši svaté si v tělocvičně ZŠ dali malý individuální trénink, potom se rozdělili do 4 rovnoměrných mužstev, aby mohl začít turnaj. 

Za družstvo DRACI (z Malhotic) Martin Rolnic z farnosti Všechovice, Jaromír Novák z farnosti Všechovice, David Žeravík z farnosti Hranice, obce Ústí u Hranic, Roman Bartoš z Ústí a P. Martin Vévoda, kaplan farnost Drahotuše. Za družstvo TUČŇÁCI (ze Všechovic) Tomáš a Tadeáš Cíchovi z farnosti Všechovice, Luboš Lehnert z farnosti Všechovice, Petr Šebesta z farnosti Podhoří a Pavel Žeravík z Ústí. Za tým METRX (z Ústí) hráli František Žeravík z Ústí, Jiří Koukal ze Všechovic, Pavel Obořil z Podhoří, Jan Cícha ze Všechovic a Martin Bartoš z Ústí a za tým LAMY (z Lipníka) Vojtěch Mečl z farnosti Lipník nad Bečvou, Václav Smolka z Ústí, Václav Kopečný z Všechovic, Jan Nedbal z Ústí a Marti Skařupa ze Všechovic.

Potom začal turnaj. Nejprve soupeřili Draci a Tučňáci v poločasech 2x6min, pak Metrik a Lamy. Po krátké přestávce opět Lamy, tentokrát s Draky a po nich Metrik s Tučňáky a základní kola uzavírali Draci z Metrikem a na konec Tučňáci a Lamy. Potom se hrály zápasy o 3. a 4. místo a na konec o 1. a 2. místo. Ani tím to ještě nekončilo, následovalo ještě vyhlášení výsledků a po tom ještě dlouho hra jen tak pro zábavu i s místní scholou, která stejně jako místní kněz, P. Vratislav Kozub dorazili ze svatby a donesli svatební cukroví, po kterém se jen zaprášilo. 

Celý turnaj sledoval také P. Jiří Doležel, podívat se přijel i P. Radomír Šidleja, velice nám pomáhal také tatínek Františka Žeravíka a pan František Obořil, otec Pavla Obořila to všecko zdokumentoval.

Po tomto nudném povídání bude turnajová tabulka a pak i turnajoví střelci

Draci:  s Tučňáky 4 : 2; s Metrixem 3 : 3; s Lamami 5 : 4; celkové skóre 12 : 09;  bodů 5 / průběžně 1.; finálová hra o 1. - 2. místo

Tučňáci: s Draky 2 :4 ; s Metrixem 4 : 1; s Lamami 3 : 6; skóre 09 : 11;  2 body / 3. místo průběžně; finálová hra o 3. - 4. místo

Metrix: s Draky 3 : 3; s Tučňáky 1 : 4; Lamami 1 : 4; skóre 05 : 11; 1 bod / 4. místo průběžně; finálová hra o 3. - 4. místo

Lamy: s Draky 4 : 5; s Metrixem 6 : 3; s Tučňáky 4 : 1; skóre 14 : 09; 4 body / průběžně 2., finálová hra o 1. - 2. místo

Střelci turnaje: Z týmu Draci Martin Rolinc trefil bránu soupeřů 10 x, David Žeravík 1, Roman Bartoš 1 a Martin Vévoda 5x, celkem 17 gólů. Od Tučňáků stříleli Tomáš Cícha 4 branky, Tadeáš Cícha 5 a Pavel Žeravík 1, tedy celkem 10 branek, z Metrixe padlo poze 9 branek - František Žeravík 2, Jiří Kuokal 2, Pavel Obořil 4, Jan Cícha 1 a Lamy Vojtěch Mečl 2, Václav Smolka 2, Václav Kopečný 4 a Martin Skařupa 9, celkem 17 branek. Vyhodnocení střelce turnaje probíhalo podle věku střelců, tak se nenechte klamat počtem nastřílených gólů. Diváci a rozhodčí tedy mohli vidět 53 branek v rámci turnaje.

Každý úcastník dostal diplom s umístěním v turnají, nějaké sladkosti a vítězové a 2. v pořadí i florbalový míček, střelci turnaje ještě sladkou odměnu navíc. Vládla velice dobrá sportovní atmosféra. Ke vší úplnosti je třeba ještě dodat výsledek finálových zápasů:

O 3. a 4. Místo, jak již napovídá tabulka hráli Tučňáci a Metrix. Metrix napnul všechny síly a v poměru 4 : 1 zvítězil nad Tučňáky a získal tak 3. Místo.Finále o 1. a 2. místo si uhájili Draci nad Lamami v poměru 5 :3. Na 4. místě nakonec skončili Tučňáci, na 3. Metrix, na 2. Lamy a turnaj vyhráli DRACI.

Tak se těšme na příští turnaj. Všem, kteří se zasloužili o tento patří dík.