Milovaní bratři a sestry, tedy spíše ministranti a ministrantky!

 

Nejen já, ale i kněží děkanátu a otec biskup Vás zveme na pouť za obnovu rodin a kněžská a řeholní povolání do Hranic. Začne v sobotu 28. března od 16:00 křížovou cestou a vyvrcholí v 18:00 mší svatou s otcem biskupem. Každý správný ministrant si vezme i svůj úbor a bude sloužit Králi králů.

 

A my, ministranti kolem Drahotuš si to ještě obohatíme o další zábavu v Drahotuších, která bude probíhat od 13:45 na faře v Drahotuších. Tak už se moc těším.

 

Aby toho programu nebylo málo, tak jako každoročně je v Olomouci velká mše svatá, při které se světí svaté oleje a kněží opět před svým biskupem obnovují své kněžské závazky. Tak je k tomu doprovodíme ve čtvrtek 9. dubna. Podrobnosti ještě budou.