Měsíc Duben nám nedovolil ministrantskou sobotu, tak jsme se sešli v Partutovicích v krásném nedělním odpoledni 2. neděle velikonoční - 19. dubna. Tentokrát jsme se sešli přesně na čas v tomto složení: Farnost Jezernice reprezentovali Jiřka, Laďa a Pavlínka; farnost Podhoří - Štěpán a místní farnost Partutovice Radim a Petr pod taktovkou otce Martina, otce Radka a mé maličkosti.

Začali jsme modlitbou, po které otec Martin pokračoval v katechezi o Donu Boscovi. Bylo to velmi napínavé o nejlepším příteli Dona Bosca. Dali si mezi sebou slib, že kdo dříve zemře, ukáže se tomu druhému, chce-li to tak Bůh a řekne, jak se mu daří. A Bůh to tak dovolil, takže se Don Bosco bál snad po prvé v životě tolik a už s nikým takovou věc neudělal.

Pak byla hra na způsob aktivit, která začínala venku na farní zahradě. U fáborků byl schován lísteček a na něm napsáno něco, co je v kostele. Pak na faře jsme to dali dohromady, každý losoval a vždy tomu druhému musel předvést, co si vylosoval tak, aby to uhodl a dostali body. Podle losování to musel buď vysvětlit, zahrát pantomimicky, nakreslit nebo napsat tajenku.

Po tomto náročném programu si otec Martin vzpomněl, že budu mít narozeniny, tak jsme si zazpívali a jako pohoštění snědli tiramisu a další dobroty, ale ještě dříve jsme šli do kostela, kde otec Radek vysvětlil ministrantům používání Misálu, protože to ne všichni moc dobře umí, jak je vidět na mém příkladu. V tomto jsem bohužel špatný vzor, tak se to musí učit jinak.

Neoficiálním vyvrcholením byly řeckořímské zápasy a úklid. Příště bude zas v Partutovicích. Výsledky soutěží napíše otec Martin.