Bylo to asi náročné co do programu nebo se nikomu nechtělo? Nevím. Každopádně jsme se tentokráte nesešli, což není dobře, ale zároveň to není úplně špatně. Každý něco měl, taková je realita.

Měli jsme jet na kole, ale zrána pršelo, tak se nejelo. Měli jsme být v Partutovicích, ale bylo by nás hodně málo. Ozvala se akorát maminka Petra Haitla a tak jsem to zrušil.

Druhou částí schůzky měla být pouť do Spálova a věřte - nevěřte, ta skutečně byla, prostě Bůh je mocný. Nebylo to na kolech, ale auty či na babetě.

Sešli jsme se v daný čas a byli jsme 3 - otec Martin, Martina a já, pak už nás bylo 6, když přijela výprava z Milenova, kterou jsem včera potkal na májové, pak přijel varhaník z Potštátu a už nás bylo 7, přidala se místní farnice a bylo nás 8 a tak už už jsme si říkali, že se pomodlíme a půjdeme, když dorazila poslední skupinka 3 farníků z Partutovic, tak se otec Martin rozhodl, že přece jen udělá mši svatou za ministranty bez ministrantů. Našlo se přesně 10 spravedlivých a na začátku mše sv. ještě přijel autobus poutníků z Budišova, kteří byli již na sv. Hostýně, tak si trochu níže udělali májovou pobožnost.

Nakonec to bylo pěkně strávené odpoledne a pouť se vydařila. Bohu díky!