Zde máte možnost ke stažení 0531-Canon1.doc

Najdete zde tyto informace:

Sbírka na TV Noe

Dnes je

*sbírka na církevní školství

*Setkání schol od 14:30 v KD Hrabůvka

*MAMAZAS od 17:30 na farní zahradě v Drahotuších. Farka

Příští neděli

* Ve 14:30 poutní pobožnost ke cti Nejsvětější Trojice v Boňkově.

* Fotbal ženatí - svobodní od 17:30 na hřišti v Drahotuších

*Zapisujte se na návštěvu sv. Otce!

Volby do Evropského parlamentu


Slavnost Těla a Krve Páně v našich farnostech

1. pátek v měsíci

Lezecká stěna v Drahotuších na faře

Sobotní mše sv. v červnu 18:00

Zlatá svatba

Diamantové kněžské jubileum (60 let kněžství)

Poslední ministrantská sobota

Jáhenské svěcení – katedrála Olomouc 20.6.2009, 9:30
Můžete v Drahotuších přihlašovat na jáhenské svěcení i našeho farníka pana J.Strnadela.

Cyrilometodějské slavnosti Velehrad 2009

Bečvou na Velehrad 1.-4.7. Již 3.ročník

Návštěva papeže Benedikta XVI.

Jablonné v Podj. zve na poutě

V pondělí se setkají katecheté od 19:00 na faře v Hranicích

Večerní společenství na faře v Drahotuších v červnu