0621Canon.doc

Kromě informací ze života farnosti zde najdete i pastýřský list otce arcibiskupa  k zahájení roku kněží, který je převzatý ze zábřežských farních informací.