Další číslo Infolistu najdete zde: 0607-Canon2.doc

Proti tomu, co vyšlo v tisku jsou tam drobné opravy v pořadu bohoslužeb tak, aby ladily s rozpisem bohoslužeb. Jinak tam najdete zajímavé informace jako vždy nejen z dění v našich farnostech.