Dnes je v Infolistě navíc příloha "dopis ředitele Papežského misijního díla k misijní neděli" 1011Canon1.doc.