Od 18. do 25. ledna slaví katolíci týden modliteb za jednotu křesťanů ve víře. Začínáme s Pannou Marií jako Matkou jednoty. Jednotni jsme přece také tím, že Maria je Matkou Pána Ježíše. Ježíš je náš bratr, proto Maria je naší Matkou a vrcholíme svátkem obrácení sv. Pavla, tedy událostí, která vedla sv. Pavla k víře v Krista jako Spasitele světa. Máme možnost společně prožívat tento týden modliteb i skrze rozjímání a modlitbu. Toto je jedna z mnohých nabídek. V textu chybí úvahy, ty si může každý udělat sám i v rozjímání nad otázkami, které se každý den kladou.

Týden modliteb za jednotu 2010 - rozjímání.doc