Bože, tys nám uložil, abychom milovali tebe a bližního,

neboť v tom je smysl a naplnění všech ustanovení posvátného zákona;

dej nám sílu, abychom zachovávali tvá přikázání,

naplnili je láskou, a tak vešli do věčného života.

Žl 113 Chvalte Hospodina,

který povyšuje chudého.

Nedělní téma: Sedmé přikázání - všeobecné určení pozemských statků a soukromé vlastnictví, úcta k osobám a jejich majetku

Pořad mší svatých

Drahotuše

Po 20/9 – 18:00

St 22/9 – 18:00

Pá 24/9 – 18:00

Ne 26/9  –  7:50

Slavíč So 25/9 – 18:00

Radíkov - pouť Ne 26/9 – 15:00

Jezernice

Út 21/9 – 18:00

 

Čt 23/9 – 17:30

Ne 26/9  –  8:00

Partutovice

 

St 22/9 – 16:30

 

Ne 26/9  –  9:30

Loučka

Pá 24/9 – 18:00

Ne 26/9  –  9:30

Potštát

 

Čt 23/9 – 18:30

Ne 26/9  – 11:00

Podhoří

Po 20/9 – 18:00

Ne 26/9  – 11:00

Dnes *Ve všech farnostech proběhne sbírka na opravy.

*Ve farnostech Drahotuše, Partutovice, Loučka, Potštát a Podhoří budou mše sv. pro děti

*Farnost Drahotuše putuje na Sv. Hostýn. Odjezd autobusu v 9:15.

*Dostanou děti novou knížku: „Ježíš a Evropští světci“ a do ní každou neděli nálepku. Také podobně jako doposud čeští světci budou i oni mít místo na konci Infolistu.

Sbírka na povodně-pomoc Pakistánu – Pán Bůh zaplať

Partutovice 3642 Kč (1x 2000Kč, nejčastěji 50Kč), Potštát 2781Kč (1x 1000Kč, nejčastěji 20Kč), Drahotuše 2620Kč (nejčastěji 100Kč a 200Kč), celkem 9044 Kč.

Nabídky centra pro rodinu Jitřenka Hranice:

*Jak chránit děti před negativními vlivy na internetu: v úterý 12.10. v 18:00 na faře v Hranicích - přednáška s Ing. J. Šenkýřem ve spolupráci s nově vzniklou pobočkou Moravskoslezské křesťanské akademie v Hranicích

* Dopolední „Klub maminek“ každé pondělí 9-12h na faře v Hranicích - modlitby matek *cvičení maminek *maňáskové divadlo *hry a písničky pro děti *besedy o zajím. tématech

*Odpolední „Klubíčko“ 1x měsíčně v úterý 16:00-18:00 fara Hranice -Tvoření s dětmi, divadlo, hry a písničky, vzájemné sdílení a povídání. Termíny:  21.9.*19.10. *16.11. *14.12. *„Tvořeníčko“ 1x měs. ve čt 15:30-18:00 fara Hranice, Pro maminky a děti škol.věku, ale i ostatní zájemce o výtvarné techniky. Termíny:16. 9.  *21.10. *4.11. *9.12.

NÁRODNÍ POUŤ DO ŘÍMA

Cestovní agentura AWER TOUR s.r.o. nabízí možnost zúčastnit se národní pouti do Říma a tak projevit svoji vděčnost a podporu Sv. otci Benediktu XVI.za jeho pastorační návštěvu ČR v roce 2009. Pouť se uskuteční 7. – 12. 11. 2010 v doprovodu P.V.Kozuba. Více příště.

Děkujeme brigádníkům za další kus práce na fasádě drahotušské fary.

Zasedání k cyklopouti 2011 – Madrid (Fatima › Santiago de Compostela › Madrid)

V sobotu 25.9. v 18:00 v zasedací místnosti na Orelském stadionu v Uhers. Brodě

(z ul.u Vody vstupní branou stadionu). Potenciální zájemce v sobotu vezmu. O.Rad.

Podvečerní společenství mládeže

Mladší skupina by se mohla scházet v sobotu 1/14 dnů v Jezernici na faře;

starší skupina (cca nad 20 roků) v pátek 1/14 dnů v Partutovicích na faře.o.Antonín &spol.

 

Poděkování paní Věře Suchánkové za práce a dary pro farní kostel.

K narozeninám jí přejeme hodně zdraví a Boží požehnání. Farníci z Jezernice

Udělej něco pro svou duši i tělo a vydej se s námi 2. října na pěší pouť na Sv.Hostýn

Bez rozdílu věku se vydáme v čele s křížem a se zbožným zpěvem obnovit tradici poutí. Odchod po požehnání na cestu v 7:13 od kostela v Drahotuších směr Rybáře průměrnou rychlostí 3,5km/h.  Po 25km v 14:59 mše sv. na Sv.H., 15:48 odj.či odchod (dle sil)do Bystřice, odtud autobusem do Hranic ČD a po 50min . vlakem do Drahotuš, nebo (dle sil) do Hranic „ČS armády“ a pěšky do Drahotuš. S sebou kancionál a dále dle uvážení. Dva prameny jsou po cestě. Tréningu fyzickému i duchovnímu se meze nekladou.          otcové R+A

Pozvánka na „Anděly“ ve středu 29.9.

Společenství ve Špičkách vás srdečně zve na modlitební setkání, k chvále Boží a sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela, kterým je zasvěcena místní fara. Od 15:00 na faře společná modlitba sv. růžence, k Duchu sv., duchovní četba, rozjímání, v 18:00 mše sv. (P.Vladimír Jahn, konc. P.Jan Franta), pak občerstvení ze společných zásob, od 20:00 adorace v kostele.

STROM – barvy ŽIVOTA

Tento časopis by chtěl zrcadlit život ve všech jeho obdobích a barvách, někdy veselých, jindy zádumčivých. Je určen všem starším lidem, křesťanům i nekřesťanům, hledajícím hloubku života nebo jen tak toužícím po slunci v duši. Bude vycházet jako dvouměsíčník (najdete v kostelích). První číslo je ve většině kostelů k nahlédnutí; druhé jen u o.Radka. Časopis lze objednat na adrese: Střední Novosadská 4, 779 00 Olomouc, mail: redakce@časopisstrom.cz.  Roční předplatné234Kč

Pán Ježíš jako přítel a bratr všech lidí (3)

„Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Na-zval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat vše, co jsem slyšel od svého Otce." (J15,15) „Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji." (J15,14) Bůh z lásky k člověku posílá na svět Syna, který lidi nazývá přáteli. Ježíš přichází na svět jako maličké chudé dítě, aby se s ním každý mohl setkat, aby se i ten největší chudák neostýchal za ním přijít. Ježíš se k nikomu nechoval nepřátelsky. Každý byl pro něho přítel a bratr. Nezáleželo mu na tom, zda je chudý či bohatý. Přišel na svět pro každého, aby mu přinesl spásu. A tak se mezi jeho přáteli objevovali různí lidé, ženy, muži, bohatí i chudí. Do té doby se za vyvolený národ považovali jen Židé. Ježíš ukazuje,že bratři a přátelé jsou pro něj všichni bez rozdílu. Po svém Zmrtvýchvstání posílá učedníky „ke všem národům..“ (Mt 28,19) Ani já se nemusím kamarádit jen s těmi, kteří mi „sednou“. Obklopovat se lidmi, s nimiž si rozumím, kteří jsou mi sympatičtí, a ostatní přehlížet. Ježíš je bratr všech lidí. Zve mě, abych byl jeho přítelem. Když se budeme snažit kamarádit se všemi,které nám Bůh posílá do cesty,poznáme,že Boží láska je tu pro všechny

[email protected]; http://farka.antiochia.cz;(581 616 139, o.Radomír 731 626 515,

o.Antonín 739 344 195,Vojta732 670 688, mob.608 344 586, ICQ469 068 508