Všemohoucí Bože, náš nebeský Otče, ty ve své štědrosti dáváš prosícím více, než si zasluhují a žádají; smiluj se nad námi, zbav nás všeho, co tíží naše svědomí, a daruj nám i to, oč se ani neodvažujeme prosit.

 

1. čt. Hab 1,2-3;2,2-4

2. čt.:2Tim 1,6-14

Ev.: Lk 17,5-10

Žl 95 Kéž byste dnes uposlechli jeho

hlasu!  Nezatvrzujte svá srdce!

Nedělní téma: Výklad pokladu víry KKC 84–95

Učitelský úřad Církve - články víry - růst v chápání víry

Pořad mší svatých

Drahotuše

Po 4/10 – 18:00

St 6/10 – 18:00

Pá 8/10 – 18:00

Ne 10/10 –  7:50

 

 

Velká

So 9/10 – 18:00

Jezernice

Út 5/10 – 18:00

 

Čt 7/10 – 18:00

Ne 10/10 –  8:00

Partutovice

Po 4/10 – 16:30

 

 

Ne 10/10 –  9:30

Loučka

St 6/10 – 18:00

 

Ne 10/10 –  9:30

Potštát

 

Čt 7/10 – 17:45

Ne 10/10 –11:00

Podhoří

Pá 8/10 – 18:00

Ne 10/10 –11:00

Dnes: *od 14:00 je v Partutovicích u mlýna drakiáda. Pojďte si pustit draka a vyhrát!

* V kostelích je k zakoupení kalendář děkanátu Hranice na rok 2011 za 55 Kč. Najdete v něm kromě civilního i církevního kalendária také fotky z kostelů a života farností, poutě, různé jiné akce pořádané v hranickém děkanátu a kontakty na kněze i nedělní bohoslužby.

Příští neděli

*Slaví ve farnostech Drahotuše, Partutovice a Potštát dožínky jako poděkování za úrodu.

Říjnové sobotní bohoslužby na vesnicích

So 18:00 – 9. Velká, 16. – Středolesí, 23. – Radíkov, 30. – Slavíč, Čt 28.10. 18:00 Milenov

Kontroly inventáře

Při vizitaci farností počátkem září připomněl o.děkan nutnost aktualizace stavu inventářů farností a vypracování zprávy a požadoval toto do konce listopadu 2010. Prosím členy ER, kteří tuto činnost poodložili, aby se dohodli na jejím dokončení. o.Radomír

Žehnání v Jezernici

Boží muka(z cihel místní továrny)uprostřed obce,bude žehnána 16.10. v 16 hod. za účasti děkana P.Jiřího Doležela. o.Radomír

Noví farníci

Při mši sv. v neděli 10.10 v 9:30 v Loučce bude udělena svátost křtu dvojčatům Manovým.

Změny pravidelnosti mší svatých ve všední den

Partutovice pondělí 16:30 a liché úterý v 6:45, v Loučce středa 18:00 a navíc od listopadu liché čtvrtky v 17:00, v Potštátě bude mše sv. ve čtvrtek již v 17:45 a v Podhoří bude mše sv.v pátek v18h.Po změně na zim.čas se jen mše sv. slavené v18h přesunou na 17h.FARKA

Spolčátko na faře v Drahotuších

Se sejde v pátek v 16:30 a pak vždy po 14 dnech (22.10., 5.11., 19.11., 3.12., 17.12.)

Hodně zdraví i Božího požehnání panu V.Hlavíkovi k„70“přejí spolufarníci z Loučky

Adorační den farnosti Podhoří

V den svého patrona sv. Havla 16.10. se farnost schází k adoračnímu dni. Letos v sobotu. Udělejte si čas na Krále králů a Pána pánů a zapište se na připravený list v kostele. FARKA

Ministranti

Budeme se scházet k ministrantským schůzkám, abychom zdokonalili službu u oltáře. Ministranty z Potštátu zveme ve čtvrtek v 16:20 na faru a ministranti z Jezernice, Loučky a Podhoří se sejdou v sobotu 9h na faře v Jezernici. o.Ant.,o.R.,Vojta

Děkanství slavkovské  se Školskými sestrami srdečně zve

Duch. obnova pro děvčata a chlapce od 17 let na téma: Boží volání a jeho rozlišování - Vede P. Norbert Žuška, OCarm.

Pátek 8.10. v 19.30 modlitební večer, ukončení v so 9.10.  v 17h.

S sebou Bibli, přezůvky, spacák, karimatku a dobrovol.  příspěvek.

Ženy všech věkových kategorií: Duchovní rozměr života ženy - Vede P. Pavel Habrovec Sobota 30.10. 9 - 17.00; Co s sebou? Přezůvky, finanční  příspěvek; oběd zajištěn.

KDE? Slavkov u Brna, Dům Svaté Rodiny, Malinovského 280.

ssnd@seznam.cz či www.skolskesestry.cz Nahlaste se nejpozději den předem.

Možnost slevy na knihy

Jeruzalémskou Bibli aj.knihy mohu zakoupit s 20% slevou. Zájemci,kontaktujte mě. o.Ant.

Nabídka od otce Antonína

Drazí věřící, chtěl bych Vám nabídnout modlitbu sv. růžence u Vás doma v rodině. V měsíci říjnu mohu k Vám přijít jakýkoliv den večer vždy od 19:30. Kdo máte zájem, prosím, ozvěte se na můj telefon (viz níže)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              o. Antonín

Ježíš a Evropští světci – Obrácení sv. Františka

Středověk byla doba, která s sebou nesla velké rozdíly mezi lidmi. Někteří žili v nadbytku a přepychu, jiní v bídě a nedostatku. František se narodil do rodiny bohatého obchodníka s látkami Petra Bernardone. Při křtu dostal jméno Jan. Začali mu však říkat Francesco -malý Francouzek, protože jeho otec jezdil za obchodem pravě do Francie. František snil o budoucnosti rytíře. V té době byl rytíř velmi vážený. František však místo toho, aby se učil šermovat a jezdit dobře na koni, potuloval se po večerech a po nocích s přáteli městem a potloukal se po hospodách. Žil bezstarostně a připadal si docela šťastný. Zúčastnil se bitvy v nedaleké Perugii v Itálii. Byl však při útěku z boje zajat a celý rok vězněn. Bylo to jeho první opravdové setkání s bídou. Ve vězení měl hlad, byla mu zima, dokonce i vážně onemocněl.  Objevil kruté stránky života - žebráky, malomocné, svět bídy, nemoci,… Přežil jen díky tomu, že za něj jeho otec zaplatil vysoké výkupné. Když si sám zkusil zajetí, začal mít větší soucit s ubožáky. Něco se v něm začínalo měnit. To byl počátek Františkova obrácení.

I nám se asi stalo, že jsme zažili něco nepříjemného. Potom můžeme být nahněvaní na celý svět i na Pána Boha, proč to dopustil, když nás má rád? Jakou z toho má radost?

Bůh nemá radost z naší bolesti a trápení. Někdy musíme zažít i zklamání a bolest, abychom se něco důležitého naučili. František si ve vězení uvědomil, jak vypadá bída, nemoc, strach. Toto poznání mu začalo měnit život.