Prosíme tě, Bože, dej nám svou milost, aby nás vždycky

předcházela a provázela a stále nás vedla ke konání dobra.

Žl 98 Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů.

1. čt.: 2Král 5,14-17

2. čt.: 2Tim 2, 8-13

Ev.: Lk 17,11-19

Nedělní téma: Svátost pomazání nemocných KKC 1499–1513

Nemoc v lidském životě; Kristus – lékař; Uzdravujte nemocné; svátost nemocných

Pořad mší svatých - mimořádný

 

Drahotuše

St 13/10 – 18:00

Pá 15/10 –18:00

Ne 17/10 –  7:50

 

 

Středolesí

So 16/10– 18:00

Jezernice

Út 12/10 –18:00

 

Ne 17/10 –  8:00

Partutovice

Po 11/10– 16:30

 

Ne 17/10 –  9:30

Loučka

St 13/10 – 17:00

Ne 17/10 –  9:30

Potštát

Čt 14/10– 17:45

Ne 17/10–11:00

Podhoří

Ne 17/10–11:00

Dnes: * V kostelích je k zakoupení kalendář děkanátu Hranice na rok 2011 za 55 Kč.

*Slaví ve farnostech Drahotuše, Partutovice a Potštát dožínky jako poděkování za úrodu.

*Při mši svaté v Loučce budou svátostí křtu přijaty do církve dvojčata Manovy.

*Na Jezernicku slouží dnes P.Stanislav Suchánek ze Štítů, 24.10. P.Martin z V.Ořechova.

Adorační den farnosti Podhoří

Proběhne v sobotu 16.10.,v den památky sv. Havla 13-19hod. Zapisujte se vzadu v kostele.

Příští neděli

* Mše svaté pro děti

*Hodová mše svatá v Podhoří v 11:00

*Sbírka na opravy

* Ve 13:30 na faře v Hranicích se sejdou animátoři děkanátu. Nových tváří se nebojíme.

* Na sportovní den na novém farním hřišti jsou v neděli 17.10. na 14:30 zváni zájemci o nohejbal, volejbal a fotbal. V případě mírného větru též příznivci softtenisu a badmintonu. Skromné sportovní potřeby jsou na faře; ti náročnější si mohou přinést vlastní. o.Radomír

Bible a my

V tomto týdnu budou mít děti možnost si osvojit znalosti potřebné k této soutěži.

V příštím týdnu vypuknou školní kola naostro. FARKA

Mládeži zdar!

„Modli se a pěj, chválu Pánu vzdej!“ Zveme všechny mladé lidi na mládežnickou mši svatou do kostela sv. Vavřince v Drahotuších v pátek 22.10. v 18:00. Po mši svaté pokračujeme na faře. Tak neváhej a přijď! o. Antonín a animátoři

Světové setkání mládeže v Madridu 2011.

Ve Staré Boleslavi pozval Svatý otec mládež do Madridu na 8.-23.srpna 2011. Bylo již zahájeno on-line přihlašování na http://ado.cz/madrideprihlaska/. Zde jsou i informace, jak se přihlásit. Tištěné přihlášky jsou k dispozici na biskupství (diecézním centru pro mládež). Podrobnější informace o organizaci budou zasílány průběžně. Program najdete na oficiálních českých stránkách setkání http://madrid2011.signaly.cz. Předpokládaná cena i s předprogramem činí jen 4500 Kč+173 € P. Vit Zatloukal, ředitel Sekce pro mládež ČBK

* PS: Možnost účasti pro cyklisty je zatím ve stádiu vzniku – ale bude J. o.Radomír

Petice proti sexuální výchově na školách bude příští neděli ukončena a odeslána.

Děkujeme brigádníkům za další kus práce na fasádě drahotušské fary.

Ministranti – schůzka v Drahotuších v sobotu v 9:05 na faře

Na schůzce také dostanou ministrantskou knížku, kde si budeme zapisovat důležité věci z ministrování a také vlepovat samolepky, ty se koncem roku sečtou a vyhodnotí. FARKA

Probuzení daru umění ve službě lektora

So 23.10. od 10:00 ve velkém sále kurie, Biskupské Nám. 2 - setkání lektorů v Olomouci, kteří mají zájem svoji lektorskou službu neustále prohlubovat a zkvalitňovat. Liturgii představí Mons. Josef Hrdlička a doplní hudbou:„Dialog hudby a víry“. Setkání vyvrcholí mší sv. v kapli sv. Anny na Václavském náměstí ve 14 h. Bližší informace: M.Pavlíková mail: pavlikova@arcibol.cz,

Naši biskupové k národní pouti do Říma

Vloni Svatý otec Benedikt XVI. navštívil Prahu, Brno a Starou Boleslav a jeho návštěva v naši zemi se nesmazatelně vryla do našich srdcí. Vícekrát se zmínil nejen během své pastorační návštěvy ČR, ale také po svém návratu do Vatikánu, že pravě církev v ČR je svou nedávnou historií, ale také dnes nadějí pro celou univerzální katolickou církev. Biskupové proto zvou farnosti, řeholní společnosti, seminaristy, církevní hnutí a komunity i katolické spolky a organizace, včetně sdělovacích prostředků, k účasti na Národní pouti ČR do Říma, která se koná ve dnech 9. – 11.listopadu 2010. K tomu mohou využit osvědčených cestovních kanceláří. Znakem naši duchovni zralosti a potvrzením slov Svatého otce bude hojná účast na této děkovné pouti, kdy budeme moci vyjádřit svou vděčnost, věrnost a oddanost Svatému otci při generální audienci 10.11. 2010. Vaši čeští a moravští biskupové

Ježíš a evropští světci – Rozhodnutí sv. Františka pro chudobu

Jednou trávil František čas v okolí rozbořeného kostela sv. Damiána, kde se shromažďovalo a přebývalo mnoho malomocných a promluvil k němu Ježíš z kříže, který visel na zdi kostela: „Jdi, oprav můj dům, který se rozpadá.“ František se ihned pustil do práce. Začal opravovat nejprve kostelík sv. Damiána a poté i nedaleký kostel Panny Marie Andělské. Domníval se, že opravou domu myslí Ježíš právě tento kostelík. Až po čase pochopil, že svým domem myslel celou církev, která se v té době opravdu bortila v základech. Hlavní starostí šlechticů, měst, knížat, ale i církve, byl majetek. Kláštery bohatly a řeholníci vynakládali mnoho sil a práce, aby svůj majetek udrželi a spravovali. Ne proto, aby z něj mohli mít užitek chudí jako v prvotní církvi, ale oni sami. Majetku se věnovala největší pozornost. Církev se tak vzdalovala od Ježíšova evangelia. František pochopil, že toto je trhlina v Ježíšově domě, kterou je potřeba opravit. Nejlepším lékem a generální opravou byl přiklad úplné chudoby. Veřejně František odevzdal svému otci přepychové šaty a peníze a zřekl se svého dědictví. Dal svému otci najevo, že nebude pokračovat v jeho obchodě, ani se nestane slavným rytířem. Nenechal si vůbec nic. Přijal jednoduchou suknici ušitou ze starých pytlů přepásanou provazem. Chodil bosý. Bůh nechce po každém z nás, abychom se zřekli úplně všeho a žili někde v lese a chodili oblečeni v šatech z pytloviny. Být chudý podle evangelia znamená hlavně umět se zříci toho, co nutně k životu nepotřebuji. Nemusím mít všechno, po čem toužím. Nemusím mít ani to, co mají moji kamarádi a spolužáci - stejně drahé oblečeni, hry, mobil.