Všemohoucí, věčný Bože, rozmnož naši víru, naději a lásku,

ať s radostí plníme, co přikazuješ, aby se na nás splnilo, co slibuješ.

1. čtení: Sir 35,15-22; 2. čtení: 2 Tim 4,6-8.16-18; Evang.: Lk 18,9-14

Žl 34 Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel.

Nedělní téma: Pýcha

Pýcha rozumu – proti Bohu; chvástání – proti bližnímu; pohrdání druhými

Pořad mší svatých

Drahotuše

Po 25/10 –18:00

St 27/10 – 18:00

Pá 29/10 –18:00

Ne 31/10 –  7:50

 

Milenov

Čt 28/10 –18:00

Slavíč

So 30/10– 18:00

Jezernice

Út 26/10 –18:00

 

 

Ne 31/10 –  8:00

Partutovice

Po 25/10– 16:30

Út 26/10 – 6:45

 

Ne 31/10 –  9:30

Loučka

St 27/10 – 18:00

Ne 31/10 –  9:30

Potštát

 

 

Čt 28/10– 17:45

Ne 31/10–11:00

Podhoří

 

Pá 29/10 –18:00

Ne 31/10–11:00

Dnes je misijní neděle. Sbírka je dnes určena na Světové misie

V Partutovicích si misijní neděli připomenou zvlášť děti z misijního klubka, které si  připravily misijní přímluvy, obětní dary a také perníčky.

V týdnu

*V úterý v 19:00 na faře v Drahotuších bude modlitební společenství

*V sobotu na faře v Jezernici od 19:00 bude společenství pro mladší mládež (náctil. 13+)

Na opravy:Jezernice 1,2  Loučka 1,4  Podhoří 1,5  Drahotuše 2,6  Partutovice 2  Potštát 3,1

Petice proti sexuální výchově na školách

V našich farnostech byla podpořena: Drahotuše 31, Partutovice  6,

Potštát 39, Jezernice  6, Loučka 18, Podhoří 16 podpisy.

Změna času

Ze soboty na neděli můžete spát o hodinu déle.

Mše sv. v 18:00 se přesunou na 17:00 a v Potštátě ze 17:45 na 17:30.

Dušičkové mše svaté

1.11.: Partutovice a Loučka 16:30, Potštát 17:45, Drahotuše 18:00.V Potštátě budou mše sv. v dušičkovém týdnu vč. neděle v kostele P. Marie.  2.11.: Jezernice a Podhoří- 17:00, Drahotuše (sv. Anna) 18:00.  1.- 8. 11. lze získat plnomocné odpustky duším v očistci

- svátost smíření, sv. přijímání, modlitba za zemřelé na hřbitově a na úmysl sv. otce.

Dušičkové pobožnosti na hřbitově:

Loučka – út. 2.11. 16:15, Podhoří – út. 2.11. po mši sv.,  Potštát – čt. 4.11. 16:40 s rodiči a dětmi a ne. 7.11. po mši sv., Jezernice – ne. 13:45, Lipná – ne. 14:00, Partutovice – ne. 14:45, Drahotuše –  út. 2.11. po mši sv. a ne. 15:30.

 

Hodové mše sv. v listopadu

V Milenově budou slavit 140 let od posvěcení kaple v sobotu 6.11. v 17:00. Sv. Karla Boromejského oslaví v Loučce v neděli 7.11. v 9:30 a v Uhřínově při pobožnosti u kaple tutéž neděli ve 14:30. V Jezernici oslaví sv. Martina v neděli 14.11. v 8:00.                                                                     FARKA

Máš úl v hlavě???

Tak se neboj a přijď se něco dozvědět od P. Jana Balíka o tom, co dělat, když ti myšlenky lítají všude možně!! V pátek 19.11. na faře v Hranicích.

18h mše sv.v kostele-19h přednáška:„Jak se vyznat ve svých myšlenkách“

Duchovní obnova před začátkem adventu v Hranicích

Téma:Duchovní zkoušky v našem životě vede P.J.Balík z Prahy v sobotu 20. 11. na faře. Program:  9.00 - zahájení, modlitba; 9.30 - I.přednáška, 10.45 -  II.přednáška, 12.00 - Anděl Páně a oběd; 13.00 -  III.přednáška, 14.15 – přestávka, 14.45– diskuse a závěrečná modlitba; 16.30 – mše svatá v kostele. Během přestávek a přede mší svatou možnost osobního rozhovoru s knězem a svátosti smíření. Příspěvek na oběd a ostatní výdaje dobrovolný.  Jste srdečně zváni !!!!!  info: http://cpr-jitrenka.webnode.cz

Střední pedagogická škola a SZŠ Sv. Anežky České v Odrách

1. máje 249/37; [email protected]; tel.: 556 730 129, http: www.cssodry.cz . Srdečně zveme na Den otevřených dveří ve čtvrtek 11.11. v 10.00 - 17.00. Program: předvedení zkráceného průběhu přijímacího řízení – zkoušky zdatností z hudební výchovy, rétoriky, tělesné výchovy a výtvarné výchovy ukázky činnosti pěveckého sboru a dramatického kroužku, volná prohlídka školy a domova mládeže.

Národní pouť do Říma

Jedu se skupinkou z Drahotuš; kdo se chce přidat, zavolejte mi do čtvrtku 28.10. Odjezd v pondělí 8.11. odpol., v ceně 4.700Kč jsou noclehy a snídaně, návrat 12.11. o.Radomír

Ministranti

* Ve čtvrtek 28.10.jste všichni ministranti zváni na společný výlet na Sv.Kopeček. Odj. z Drahotuš bude v 8:20 (sraz v 8h. u vlaku), návrat vlakem do Drahotuš v 15:39. Prosím rodiče o dovoz i odvoz kluků na nádraží, popř. pokud by bylo třeba odvést, ozvěte se mi.

* Schůzku mají ministranti farnosti Drahotuše na faře so v 9:05.  (739344195 o.Antonín

Sv. František pokorně žádá Svatého otce o schválení svého způsobu života

František věděl, že nelze opravovat Boží dům bez toho, aby byl poslušný Sva­tému otci, zástupci Pána Ježíše na zemi. Vydal se spolu s dvanác­ti bratry do Říma. Když předstoupil před Svatého otce, žádal jej o svolení žít podle evangelia v úplné chudobě jako Pán Ježíš.Předložil mu pravidla společného života sepsaná podle evan­gelia. František si byl vědom, že rozhodnutí Svatého otce je pro něj velmi důležité. Potřeboval jeho schválení a zastání, aby bra­tři mohli jít do celého světa. Pokud by mu souhlas nedal, nemůže ve svém způsobu života pokračovat. Svatý otec Inocenc III. schválil Františkův způsob života, takže se František vrátil do Assisi s radostnou zprávou, že společenství bratří smí žít v úplné chudobě podle evan-gelia a mohou se k němu přidá­vat další muži. Díky tomu mohli jít bratři do celého světa.

František dobře věděl, jak je důležité poslouchat. Velmi mu záleželo na tom, aby mohl ve svém způsobu života pokračovat. Byl ochotný a připravený poslechnout. I když nám se mnohdy nechce poslechnout a jsme přesvědčeni, že náš nápad je nejlepší, tak naše práce Boží požehná­ní nepřinese bez poslušnosti. Každý máme nějakého představeného - rodiče, učitele ve škole, katechety, kněze, které nám Pán Bůh poslal do života, aby nás vedli, abychom je poslouchali.