Všemohoucí Bože, očekáváme příchod našeho Pána Ježíše

Krista a prosíme tě: posiluj naši vůli, ať konáme spravedlivé skutky a

připravujeme se na setkání s ním, abychom v den soudu stáli po jeho

pravici a vešli do nebeského království.

Ode dneška se začíná číst z lekcionáře č. I cyklus A

1. čtení: Iz 2,1-5; 2. čtení: Řím 13,11-14; Ev.: Mt 24,37-44

Žl 122 Do domu Hospodinova s radostí půjdeme

Téma:Doba druhého příchodu Páně KKC 668–679; Znovu přijde ve slávě-soudit živé i mrtvé

Pořad mší svatých (změny i v neděli !!!) a rorátů

Drahotuše

Po 29/11 – 6:45

Út 30/11 – 6:45

 

Ne 5/12 –  7:50

Drahotuše –sv. Anna +Pá 3/12 – 14:00

Milenov So 4/12 – 17:00

Jezernice

 

Út 30/11–17:00

Čt 2/12 – 17:00

Ne 5/12 –  8:00

Partutovice

Po 29/11– 6:30

Út 23/11– 6:30

HODY – Sv. Mikuláš Ne 5/12 –  10:45

Loučka

St 1/12 –17:00

 

Ne 5/12–  9:30

Potštát

P.Maria® St 1/12 – 6:40; Čt 2/12 – 6:40 Farní kostel® Ne 5/12–9:25

Podhoří

 

 

Pá 3/12 –17:00

Ne 5/12–11:00

Na opravy:Potštát 9,4; Partutovice 2,3; Loučka 1,1; Podhoří 0,9; Drahotuše4,4; Jezernice 0,9

 

 

Výprodej našich děkanátních kalendářů od dnešního dne jen za 30Kč

Dnešní pozvání

*Poutní pobožnost ke cti sv. Barbory v Padesáti Lánech v Potštátě ve 14:30

*Děti a mládež z farnosti Podhoří vás zvou dnes v 17:30 na pohádku Kámen,

do sálu hospody „U Libosvárů“. Vstupné dobrovolné.  PS.Dobře se oblečte.

V týdnu

* Začínají roráty ve farnostech Drahotuše, Partutovice a po prvé iv Potštátě.

Po mši svaté bude připraven čaj a nějaké občerstvení a pak už šup do školy.

* Ode dneška lze zapisovat úmysly mší svatých na příští rok. Jen pro připomínku tam, kde se střídají:Partutovice a Loučka mají 2.mši sv.v lichém týdnu kalendáře,Jezernice v sudém.

Příští neděli

V Partutovicích oslaví svého patrona – sv. Mikuláše v neděli při mši svaté, mimořádně v 10:45 a v pondělí při rorátech v 6:30. Mše sv. v neděli v Potštátě bude mimořádně v 9:25

 

Listopadová blahopřání do Podhoří

Panu Josefu Švarcovi k 80 a paní Libuši Nádeníčkové k 75 letům pozemského života. Přejeme zdraví, spokojenost, Boží požehnání a ochranu Panny Marie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Farníci z Podhoří

Jste zváni na tradiční setkání s Mikulášem

Na Potštátě by mohlo být v sobotu 4.12. od 16:00 na faře a po krátkém programu v kostele. V Drahotuších v neděli 5.12. kostele po skončení ranní mše svaté, příspěvky do balíčků (i hmotné) prosím do páteční mše sv. na faru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         FARKA

Vánoční balíček:byl jen pro 250 dětí.Kapacita je již naplněna.Dík včas zapojeným.Charita

Setkání pastoračních rad

Drahotuše – Ne 28.11. (dnes) v 19:30; Partutovice  - Po 29.11. v 16:30; Potštát – St 1.12. v 16:00; všechny na místních farách. Podněty k jednáním nebyly dány.Asi vše OK J.o.R.

Předvánoční zpověď s cizím zpovědníkem

Neděle12.12. 15-16h Drahotuše, út.14.12. 16-17h Jezernice, čt.16.12. 16-17h Loučka a 16:30-17:30 Potštát, pá.17.12. 16-17h Podhoří.

Pozvánka na předvánoční koncerty v kostele v Drahotuších

Na koledové zpívání ve středu 15.12. od 17h a na velký cimbálový v neděli 19.12. v 17h.

 

Sobota 4.12.-den otevřených dveří na AG v Kroměříži 9-12h. www.agkm.cz

Farnost Lipník nad Bečvou prožije nedělní mši sv.v TV Noe – přidejte se

Především nabídka pro Loučku a okolní farnosti na neděli 12.12. V druhém autobuse do Ostravy je ještě 30 míst. Odj. v 8:30, cena 150Kč. Přihlášky na faře nebo 581771358.

PS: Z Drahotuš o podobné akci uvažujeme v příštím roce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   o.Radomír

Sobotní mše svaté v prosinci 4. – Milenov, 11. – Velká, 18. – Radíkov a Slavíč

Tříkrálová sbírka 2011

Prosím vedoucí skupinek v Drahotuších, aby potvrdili u pana Ing.J.Těšíka svou účast na koledování do 5.12., aby se mohly včas předat údaje k výrobě průkazů na Charitu. o.Rad.

Děkujeme brigádníkům.

V tomto týdnu byla díky Bohu dokončena fasáda drahotušské fary včetně klempířských prvků. Velké Pán Bůh zaplať panu A.Richtrovi i všem jím získaným pomocníkům.

Rozsvícení vánočního stromu a malý jarmark

Osadní výbor Drahotuše, ZŠ a MŠ a Město Hranice Vás zvou na úterý 7.12. v 16:00 na náměstí v Drahotuších. Při vystoupení žáků a rozsvícení vánočního stromu, lze zakoupit výrobky dětí, adventní věnce, vazby, zabíjačku, perníky, dárky, med, punč a pecáky.

Pier Giorgio a jeho štědrost

Odmalička byl vnímavý k utrpení druhých. Když byl malý, dávala mu babička občas nějaké peníze. On si však pro sebe nic nenechal a cestou domů vše rozdal chudým. Po první svět. válce žilo nejen v Itálii mnoho lidí v bídě. Mnozí přišli o majetek, hodně dětí osiřelo, vojáci se vrátili zmrzačení, nemocní. Pro všechny tyto lidi nebyl jen dobrodincem, ale přítelem a bratrem. Taky chodíval pěšky, aby ušetřil peníze za tramvaj. Jeho velkorysost znal dobře i kamarádi ze studií. Rozdával jim knihy, platil za druhé univerzitní poplatky, staral se o doučování těch, kterým studium moc nešlo. Dovedl se zříct všeho potřebného, jestliže měl příležitost potěšit dítě nebo starého člověka. Nebyl všemocný, neznal odpověď na každou otázku v tíživé situaci druhých, neměl tolik peněz, aby odstranil nedostatek v celém městě a okolí. Vždycky ale pozorně vyslechl všechno, co mu dotyčný vyprávěl, když mu svěřil nějakou svíravou starost, uzavíral hovor slovy: „Vynasnažím se udělat vše, co bude v mých silách.“ Staral se hladovým o chléb, nemocným o léky. Svou peněženku neměl nikdy plnou. Mezi potřebami, které rozdával, bývalo i Písmo svaté či jiná duchovní literatura. Ze všeho mu nejvíc záleželo na tom, aby každý hledal víc Krista než chléb. Pier Giorgio zemřel ve 24 letech, nakazil se smrtelnou obrnou. Dokážeme se i my rozdělit o to, co máme rádi i o to, co druhý zrovna potřebuje?