Všemohoucí a milosrdný Bože, dej nám sílu překonávat všechno, co se nám staví do cesty,

ať ti můžeme bez vnitřních i vnějších překážek svobodně sloužit.

1. čtení: 2 Mak 7,1-14; 2. čtení: 2 Sol 2,16 – 3,5; Ev.: Lk 20,27-38

Žalm 17 Až procitnu, Hospodine,

nasytím se pohledem na tebe.

Nedělní téma: Vydat svědectví pravdě KKC 2471–2474

Odvaha veřejně vyznávat Pána; pravdivost svědectví našich slov i činů; mučednictví – nejvyšší svědectví vydané pravdě        

Pořad mší svatých

Drahotuše

Po 8/11 –17:00

 

Pá 12/11 –17:00

Ne 14/11 –  7:50

Velká So 13/11- 17:00

Radíkov So 13/11-17:00

Jezernice

 

Út 9/11 –17:00

 

Ne 14/11 –  8:00

Partutovice

Po 8/11– 16:30

Út 9/11 – 6:45

 

Ne 14/11 –  9:30

Loučka

St 10/11 –17:00

Čt 11/11– 17:00

Ne 14/11–  9:30

Uhřínov pobož.

Ne 7/11–14:30

Potštát (u PM)

Po 8/11 –17:45

Potštát

Ne 14/11–11:00

Podhoří

 

Pá 12/11 –18:00

Ne 14/11–11:00

Dnes: Dušičkové pobožnosti na hřbitově:

Potštát po mši sv. Jezernice –13:45, Lipná –14:00,Partutovice –14:45,Drahotuše –15:30.

V týdnu

Někteří farníci s o. Radomírem putují do Říma. Jsou tedy i změny v pořadu

bohoslužeb. Náboženství v Drahotuších nebude v úterý,ostatní se zastoupí.

Společenství modlitby se sejde jako obvykle v úterý v 19h na faře v Drah.

Příští neděli *Sbírka je věnována na potřeby arcidiecézní Charity

*V Jezernici oslaví svého patrona, sv. Martina při mši sv. v 8:00. Hlavním

celebrantem (stejně jako v Loučce a Podhoří) bude P. Jiří Doležel, děkan v Hranicích.

*Novokněžské požehnání o.Antonína: Jindřichov (8:00), Střítež (9:30), Hranice (18:30)

*Ve 13:30 na faře v Hranicích se sejdou animátoři, aby mimo jiné doplánovali církevní Silvestr. Pomoc mladých ze všech farností je vítána.

*Setkání hnutí „Modlitby matek“ - ve farním kostele v Hranicích  v 15:00

*Organizační setkání mužů s o. Antonínem na faře v Partutovicích v neděli 14.11. v 16h

Výlet mladšího spolčenství mládeže

Podobně jako měli ministranti, tak i mladší mládež se někam o státním svátku ve st 17.11. podívá. Kam? Jen jeďte a nechte se překvapit. o. Antonín

Koncert Scholy Drahotuše

Zveme vás na koncert při příležitosti vydání nového CD, který se uskuteční v neděli 21.11. v kostele sv.Vavřince v Drahotuších. Začátek v 15h. Těšíme se na vás!          SD.

Církevní Silvestr

Zveme všechnu mládež v sobotu 27.11. od 17:00 v KD Všechovice. Čeká vás mše sv., večeře, hry, tanec, adventní vigilie. Určitě přijďte a vezměte něco k zakousnutí.   o.Antonín

Výsledky soutěže Bible a my – školní kolo; postupující a (náhradníci)

ZŠ Drahotuše¯

ZŠ Potštát¯ 1.-2. -3.kat.

Střítež¯

Loučka  / Jezernice / Partutovice¯

mladší

1.Frant. Pchálek,

2.Vlad.Jemelka,

(3. T.Kučerová)

1. Vojtěch Javorek,

2. Veronika Krejčiříková

(3. Natálie Němcová)

1. Anna Švecová,

2. Jan Švec

(D.Fojtík,M.Radová)

1. Jana Tylichová,

2. Pavla Kalbáčová,

(3. Michal Dohnal)

starší

Zdeňka a Vojta Pchálkovi

1. Jana Krejčiříková,

2. Denisa Cvešprová,

(3. Vítězslav Bubela)

1. Jakub Číhala,

2. Krist.Haitlová, (3.BarboraTöthová)

1. Petr Novák,

2. Jakub Gogela,

(3. Nina Pořízková)

nej- starší

Krist.Voldánová

1. Monika Maléřová,

2. Vladimír Maňák,

3. Kristýna Podešvová,

Anna Remešová

1. Petr Haitl,

2. Karol. Janíčková,

(3. Eliška Hynčicová)

(Anna Oprštěná,

Milan Buržak)

Dopis prezidenta Arcidiecézní Charity Olomouc

Bratři a sestry, i letos to bude prosba o peníze, proč to neříct hned na začátku. V těch mnoha potřebách, na které přispíváte, má své místo i Charita.  Vaše peníze mimo jiné pomáhají k zí-skání dalších prostředků od městských, krajských úřadů a ministerstev. Díky vám mohla Cha-rita letos pomoci při zemětřesení na Haiti i při povodních. A jak bude vypadat příští rok? Zdá se, že bude hůř. Úsporná opatření už teď dopadají nejvíce na ty nejslabší, kteří mají nejmenší možnost nějak šikovně si je vynahradit jinak.  Přispějte, prosím, příští neděli při „dušičkové“ sbírce na činnost Charity, která je přece naše. Je to po bohoslužbě a hlásání evangelia ten třetí sloup naší církve.Přes nejrůznější těžkosti účinně pomáhá a má své jedinečné místo ve společ-nosti.  Dar na Charitu sice nikoho nezbavuje osobního poslání k obětavé lásce v prostředí, ve kterém žije,ale pomáhá tam,kde by jednotlivec moc nedokázal.P.Boh.Vitásek,prezidentACHO

Pozvání pro muže všech věkových kategorií

od Školských sester Naší Paní k duchovní obnově na téma: Starozákonní mužské vzory v sobotu 20.11. 9:00-17:00 ve Slavkově u Brna, Dům Sv. Rodiny, ul. Malinovského 280. Přihlášky na [email protected]. Ssebou přezůvky,financ.příspěvek. Oběd zajištěn.

Blahoslavený Pier Giorgio Frassati

Petr Jiří (přeloženo) se narodil v Turíně (Itálie) bohatým rodičům v r. 1901. V době jeho  dětství byla 1.svět.válka. Měl mladší sestru Lucianu. Jako malý byl hlučný, rád se smál;takový správný kluk. 1.sv.přijímání prožil jako první velkou událost v životě. Vnímal, že Ježíši na něm velice záleží a stal se jeho přítelem. Uvědomoval si,že Ježíš nepřebývá jen ve svatostánku,ale je v každém člověku. V10letech začal i se svou sestrou studovat na gymnáziu. Studium chápal jako přípravu na službu lidem, ať bude jakákoliv. Poznával, že od Boha dostal mnoho darů. Chtěl žít život i pro druhé. Ve studiích pokračoval na fakultě důlního inženýrství, aby mohl pracovat mezi horníky v dolech, protože ti patřili mezi nejchudší. Mnozí jeho spolužáci si již odvykli studovat, protože strávili několik let na frontě. Ač každý den plný činností, cítil samotu a nepochopení mnohdy i od svých nejbližších. Netrávil volný čas jako jeho vrstevníci po ulicích a hospodách. Proto se setkával s přehlížením a někdy i s ostrými poznámkami na svou víru. Každý den se snažil být u sv. přijímání. Stálo mu za to i hladovět, aby se mohl setkat s živým Ježíšem. Tehdy byl půst k sv. přijímání již od půlnoci, ne 1 hodinu, jak je tomu dnes. Jedním z plodů jeho přátelství s  Ježíšem byla jeho čistota. Nepoužíval sprostá slova, hrubé výrazy ani nevhodná gesta. Často se modlíval. Jak prožíváš svou modlitbu? Nezapomeň,že tě má Ježíš rád a i ty se s ním rád setkávej právě v modlitbě i ve sv.přijímání