Věčný Bože,ty jsi původce všeho dobra; vyslyš naše prosby a dej, ať služba tobě je naší stálou radostí, neboť opravdové štěstí člověka je v tom, že ti může celým životem sloužit.

1. čtení: Mal 3,19-20; 2. čtení: 2 Sol 3,7-12; Ev.: Lk 21,5-19

Žalm 98 Přišel Hospodin,

aby spravoval národy podle práva.

Nedělní téma: Práce KKC 2426–2436

Smysl, povinnost a zásluha práce; právo svobodně podnikat; přístup k práci všem; mzda, stávka, nezaměstnanost, solidarita                                                     

Pořad mší svatých

Drahotuše

Po 15/11 –17:00

St 17/11 –17:00

Pá 19/11 –17:00

Ne 21/11 –  7:50

Slavíč So 20/11-17:00

Jezernice

Út 16/11–17:00

Čt 18/11– 17:00

 

Ne 21/11 –  8:00

Partutovice

Po 15/11– 16:30

 

 

Ne 21/11 –  9:30

Loučka

St 17/11 –17:00

 

Ne 21/11–  9:30

Potštát

Čt 18/11– 17:30

 

Ne 21/11–11:00

Podhoří

 

 

Pá 19/11 –17:00

Ne 21/11–11:00

Dnes *Sbírka je věnována na potřeby arcidiecézní Charity

*V Jezernici oslaví svého patrona, sv. Martina při mši sv. v 8:00 s P. Jiřím Doleželem.

*Ve 13:30 na faře v Hranicích se sejdou animátoři, aby mj. doplánovali církevní Silvestr.

*Setkání hnutí „Modlitby matek“ - ve farním kostele v Hranicích  v 15h

*Organizační setkání mužů s o. Antonínem na faře v Partutovicích v 16h

V týdnu: *Setkání katechetů na faře v Hranicích v pondělí 15.11. od 18:30

*Povídání o děkovné pouti do Říma v úterý na faře v Drahotuších v 18h

*Výlet mladšího společenství mládeže ve středu 17.11.

*Společenství seniorů na faře v Drahotuších po mši sv. ve středu

*Okresní kolo soutěže Bible a my v „Domečku“ v Hranicích v pátek 19.11.

*Máš úl v hlavě? o.Jan Balík na faře v Hranicích v pátek v 19h

*Duch.zkoušky v našem životě o.Jan Balík na faře v Hranicích v sobotu 9-16h

*Schůzka ministrantů – čt 16:20 na faře v Potštátě a v so 9:00 na faře v Jezernici

*Společenství  „starší“ mládeže - v sobotu 20.11. na faře v Partutovicích od 19h

 

Příští neděli *Sbírka na opravy a mše svaté pro děti

*Slavnost Ježíše Krista Krále, po mši svaté vždy krátká adorace

*Koncert Scholy Drahotuše v 15:00 ve farním kostele v Drah.

Kámen – pohádka nejen pro děti

Děti a mládež z farnosti Podhoří vás zvou zpříjemnit si neděli 28.11. při představení v 17:30, které sehrají v sále hospody „U Libosvárů“ (u točny busu). Vstupné dobrovolné.

Setkání Antiochie s „třešničkami na dortu“:  host a „Silvestr“ve Všechovicích

Proběhne 26.-28.11. na faře v Drahotuších. Začátek mší sv. v 17h. Cena pro naši mládež 100,-. Poživatinám z domu se nebráníme. Přihlášky na: vlazem@seznam.cz. FARKA

5.ples farnosti Lipník/Bečvou a spolku Lípa 26.11. od 20h v sokolovně v Lipníku.

Oslava výročí Modliteb matek

V Drahotuších v kostele se ve čtvrtek 25. 11. od 8:30 hodin uskuteční mimořádné setkání matek v rámci oslav, kdy si připomínáme 15. výročí vzniku. Zveme všechny ženy, mamin-ky, babičky a příznivce ze všech farností! Každá zúčastněná dostane papírový domeček, aby jej mohla přinést k oltáři a položit před Boha jako symbol svého domu, své rodiny, za kterou prosí,a odevzdat ji do jeho péče. Pozvání přijal i kněz, jež nám udělí požehnání.MM

Služby ministrantů

Ministrant = sloužící. Aby dobře sloužil, musí tomu obětovat i kousek svého času; i na schůzce. Mše sv. není jen v neděli, ale i ve všední den. Proto by bylo dobře, kdyby na každé byl někdo z ministrantů u oltáře. Krásně to funguje v Jezernici. Tam nepamatuji, že by u oltáře při mši sv. nebyl ministrant. V Potštátě jsme se s ministranty i jejich rodiči dohodli, že uděláme od této neděle rozpis služeb. Více se dozví přímo ministranti. V dalších farnostech se dle možností bude s tím též něco dělat. Vojta

 

Velká Morava a CM mise – 20.11. Prof. PhDr. Miloslav Pojsl v 9-16h v Olomouci

Ve velkém sále (Biskupské n.2) přednáší pro zájemce z řad učitelů, i dalších. Seminář je akreditován MŠMT v programu Dalšího vzdělávání pedagogů.  Přihlášky info: Hel.Polcrová, 587 405 219, polcrova@arcibol.cz Centrum pro školy arcib. olomouckého

 

Adventní koncert a předvánoční jarmark v Pavlovicích na 1.neděli adventní (28.11.)

*14:30 - adventní koncert v kostele Sv.Jiljí v Pavlovicích. Hudbu starých mistrů uslyšíte v podání mladých hudebníků z Pavlovic a okolí pod vedením varhaníka Stan. Smočka.  *13:00-16:30-Předvánoční jarmark;ve dvoře Centra mnoho krásných,ručně vyráběných originálních vánočních dárků, též teplé občerstvení. Centrum pro rodinu Ráj Pavlovice

Blahoslavený Pier Giorgio Frassati

K životu křesťana patří sport i zábava. Pier Giorgio měl v očích radost ze života. Vždyť Bůh nás nechce vidět zarmoucené, utrápené starostmi. Pier byl velmi zbožný. Všechno, co dělal, dělal s Bohem. Dokázal se také radovat z obyčejných věcí a všeho, co mu život nabízel. Rád chodil se svými přáteli plavat; na pláži se opalovat. Bavilo ho vymýšlet nové hry a zábavu. Měl rád vše krásné, co nabízel život: přátele, přírodu, umění, sport. Zamiloval se a chtěl se oženit, ale jeho rodiče nesouhlasili. Když viděl, že by to znamenalo napětí v rodině, s dívkou se rozešel, ale nesl to velmi těžce. Svou bolest odevzdal Bohu. Bavila ho jízda na koni. Často si brával do sedla i děti.  Další jeho velkou radostí byly hory. Viset na laně mezi nebem a zemí pro něj býval jeden z nejsilnějších zážitků. Věděl, že všechno krásné; člověka, který nesetrvává v hříchu, k Bohu přivádí. Lidé z jeho okolí se domnívali, že se chce stát knězem. Jemu byl bližší život obyčejného člověka – laika. Měl spoustu přátel. Nepovažoval se za spisovatele, ale záleželo mu na tom, aby si našel čas na psaní dopisů, zvlášť přátelům. Bůh nás chce vidět šťastné. Když si hrajeme, sportujeme, bavíme se. Neznamená to, že jsme na Pána Boha zapomněli. Nemusíme se zříkat toho krásného, co nám život nabízí: sportu, her, pobytu, v přírodě, setkání s přáteli... I tak můžeme být zbožní. To znamená být s Bohem. A to jde i v přírodě, na koupališti, na hřišti... Máme žít s vědomím, že Bůh je s námi a vždycky nás má rád.

 

Klub maminek při Centru pro rodinu Jitřenka zve děti a jejich rodiče a prarodiče na

lucerničkovou vycházku za svatým Martinem,

která se bude konat v úterý 16.listopadu. Sraz v 16.00  na faře v Hranicích.

Budou připraveny lucerničky pro děti, příp. si můžete vzít vlastní.  Vezměte také kaštany, žaludy, slunečnice a jiné dobrůtky pro zvířátka na zimu.

Po vycházce posezení u teplého čaje na faře.

Srdečnou zvou tety Maruška, Jana , Dáša a svatý Martin.

 

cpr-jitrenka.webnode.cz