Všemohoucí, věčný Bože, tys dal svému milovanému Synu všechnu moc na nebi i na zemi, aby byl Králem všeho tvorstva; dej, ať celý svět, vysvobozený Kristem z otroctví hříchu, poznává tvou slávu, věrně ti slouží a ustavičně tě chválí.

1. čtení: 2 Sam 5,1-3; 2. čtení: Kol 1,12-20; Ev.: Lk 23,35-43

Žl 122 Zaradoval jsem se, když mi řekli: „Do domu Hospodinova půjdeme.“

Nedělní téma: Ježíš – vtělené Boží Slovo KKC 456–478

Proč se Slovo stalo Tělem; vtělení – rozlišení znamení křesť.víry   Pořad mší svatých

Drahotuše

Po 22/11 –17:00

St 24/11 –17:00

Pá 26/11 –17:00

Ne 28/11 –  7:50

Jezernice

 

Út 23/11–17:00

 

Ne 28/11 –  8:00

Partutovice

Po 22/11– 16:30

Út 23/11– 6:45

 

Ne 28/11 –  9:30

Všechovice

So27/11–17:00

Loučka

St 24/11 –17:00

Čt 25/11– 17:00

Ne 28/11–  9:30

Padesát Lánů -Pobožnost Potštát

Čt 25/11– 17:30

Ne 28/11–11:00

Ne 28/11–14:30

Podhoří

Pá 25/11 –17:00

Ne 28/11–11:00

Sbírka na Charitu: Potštát 2,1; Partutovice 1,6 (na misie:6,6); Drahotuše 4; Jezernice 1,4

 

Dnes *Sbírka na opravy a mše svaté pro děti

*Slavnost Ježíše Krista Krále, po mši svaté krátká adorace

*Koncert Scholy Drahotuše v 15:00 ve farním kostele v Drahotuších

O víkendu

*5. ples farnosti Lipník/B v pátek 26.11. od 20h v sokolovně v Lipníku

*Setkání Antiochie na faře v Drahotuších od pátku 26.11.;mše sv.v17h

*Církevní Silvestr v KD ve Všechovicích v sobotu od 17h

Příští neděli *Žehnání adventních věnců

*Poutní pobožnost ke cti sv. Barbory v Padesáti Lánech v Potštátě ve 14:30

* Děti a mládež z farnosti Podhoří vás zvou v neděli 28.11. v 17:30 na pohádku Kámen, kterou sehrají v sále hospody „U Libosvárů“ (u točny busu). Vstupné dobrovolné.

Bible a my – okresní kolo; výsledky z našich farností /jméno (umístění)/

3.-5.r.(z31)V.Jemelka(5-8.),A.Doubravská(9.),V.Krejčiříková(11.),V.Javorek(12.),F.Pchá-lek(14-15.),N.Němcová+P. Kalbáčová(16-18.), J. Tylichová(22-24.), P.Haitl+K. Janíčková +E.Hynčicová (26-28.), N.Pořízková (30.),A.Oblouková (31.); 6.-7.r. (z 22) V.Pchálek(9.), Z.Pchálková (12-13.), L.Haša(14-15.), J.Krejčiříková(17.), D.Cvešperová(18.); 8.-9.r.(z13) K.Voldánová(4.),A.Remešová(10.),V.Maňák(11.),M.Maléřová(12.),K.Podešvová(13.)

Pastorační rady

V prvních adventních týdnech se sejdou tyto rady postupně všech farností.

Prosím o předání podnětů k jednání do 26.11. Data, časy a místa příště.                                                                                                                                                                           o.Radomír

Setkání rodičů dětí k prvnímu sv. přijímání

Rodičů dětí,které by po prázdninách mohly přistoupit poprvé ke stolu Páně se sejdou v Pot-štátě ve středu 24.11. v 16:20 na faře a v Drahotuších v pondělí 22.11. v 17:45 na faře. o.R.

Roráty

Ranní rorátní bohoslužby budou letos od příští neděle takto: Drahotuše pondělí a úterý v 6:45, Partutovice pondělí a úterý 6:30, Potštát středa a čtvrtek v kostele P.Marie v 6:40.

Oslava výročí Modliteb matek v Drahotuších v kostele se ve čtvrtek 25. 11. od 8:30

Klub maminek s dětmi na faře v Lipníku

Bude bývat také každé pondělí od 9:30. První setkání 6.12.                                                                                                Zve CPR Jitřenka Hranice

Vánoční balíček

Organizuje Charita Olomouc. Letos se připraví 250 balíčků, které udělají radost dětem z dětských domovů a sociálních center na Ukrajině. Zájemcům Char. Hranice zprostředkuje konkrétní dítě - jeho jméno, věk a výšku, kterému dárce (mohou to být jednotlivci, rodiny či kolektivy) připraví vánoční balíček v hodnotě 1.000Kč - může obsahovat hračky, oblečení, různé školní a výtvarné pomůcky, přání ve formě sklád.betlému. Balíčky zabalené do vánočního papíru a opatřené jménem a příjmením dítěte je pak odevzdat do pátku 17.12. v kanceláři Charity Hranice na Purgešově ulici 1399. Tel.733755881, e.mail: [email protected] R. Andrýsková, Charita Hranice

 

Pozvání na tříkrálové koledování

Na počátku adventní doby Vás opět obracíme s prosbou o pomoc při realizaci největší sbírkové akce v ČR - Tříkrálové sbírky, kterou Charita Hranice organizuje v celém Hranickém děkanátu. Tuto akci nedokážeme zorganizovat bez nezištné pomoci dobrovolníků - z řad dětí -  představitelů tří králů a dospělých  - vedoucích skupinek, kterými jsou dospělí a mladí lidé starší 15 let. Opět proto prosíme všechny, kterým není lhostejný osud charitního díla, aby překonali ostych a v lednu se s námi vydali do ulic našich měst a vesnic.  Ať radostnou vánoční zvěst o narození Pana Ježíše můžeme společně donést do všech domácností našeho děkanátu  a  tak umožníme lidem podílet se na pomoci trpícím bližním.                                                                                 R. Andrýsková, koordinátorka tříkrálové sbírky

Pier Giorgio a politika – zapojit se do dění kolem nás

Pier Giorgio neodděloval víru od života. Křesťan je přece stále křesťanem; při modlitbě, i ve společnosti. Jeho víra prostupuje celý život. Otec pracoval v redakci novin a Pier tam za ním často docházel. Sledoval a zajímal se o dění v Itálii i v celé Evropě. Po1.sv. válce se v Itálii mnoho politiků chtělo zmocnit vlády. Ne všem politikům šlo však o blaho a dobro lidí. Sílil fašismus. Situace byla bouřlivá. Přibývalo násilí. K takovým událostem správný křesťan nemůže mlčet, ale poukázat na zlo a postavit se mu. Pořádal přednášky, setkání, zúčastňoval se veřejných shromáždění. Nebál se nahlas vyjádřit svůj názor a své přesvědčeni, přestože to mnohdy bylo nebezpečné. Ochotně a nebojácně se dal do rozhovoru s každým. Nevadilo mu, že býval často pro své názory považován za snílka a blázna, který věří, že dobro může zvítězit nad zlem. Noví politici se řídili heslem Velké francouzské revoluce: „S Bohem se nedá na zemi počítat.“ Pier Giorgio s takovým tvrzením nesouhlasil. Věřil, že Bůh je všude, v každém člověku. Je třeba Boží království mezi lidmi budovat a podílet se na něm. Správný křesťan se má zajímat o to, co se děje kolem něj. Když vidí, že je třeba někomu pomoci, udělat něco dobrého, rád se přidá. Nesmíme být lhostejní k tomu, co se děje ve třídě, ve škole, v našem městě či vesnici. Dívejme se, kde všude můžeme pomoci.