Všemohoucí a milosrdný Bože, spěcháme vstříc tvému Synu a prosíme tě: nedopusť, aby nám stály v cestě pozemské zájmy, ale ať nebeská moudrost zúrodní naše nitro, abychom došli k věčnému životu s Kristem.

1. čtení: Iz 11,1-10; 2. čtení: Řím 15,4-9; Ev.: Mt 3,1-12

Žalm 72 V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje navěky.

Nedělní téma: Příprava pohanů na Vykupitele

Náboženský synkretizmus (mysteria s touhou po znovuzrození, spojení s božstvem) - očekávání „zlaté doby lidstva“  - obnova náboženství a lidských řádů (Platón, Seneca atd.)

Pořad mší svatých

Drahotuše

Po 6/12 – 6:45

Út 7/12 – 6:45

St 8/12 – 17:30

Pá 10/12– 17:00

 

 

Velká So 11/12 – 17:00

Ne 12/12 – 7:50

Jezernice

 

Út 7/12–17:00

 

Ne 12/12–  8:00

Partutovice

Po 6/12– 6:30

Út 7/12– 6:30

St 8/12 – 16:30

Ne 12/12 – 9:30

Loučka

St 8/12 –16:00

Čt 9/12 – 17:00

Ne 12/12–  9:30

Potštát

P.Maria St 8/12 – 6:40;Čt 9/12 – 6:40

Far.kostel Ne 12/12–11:00

Podhoří

 

 

Pá 10/12 –17:00

Ne 12/12–11:00

 

Dnes

* V Partutovicích slaví  sv. Mikuláše při mši sv.v 10:45 a zítra v 6:30.

* Setkání s Mikulášem bude po mši sv. v Drahotuších, v 16:00 v Potštátě v kostele a v 17.00 v Podhoří ve škole.

V týdnu

* V úterý v 18h se sejde modlitební společenství na faře v Drahotuších.

* Již v pondělí v 19:30 adventní společenství manželů u Voldánů v Hrabůvce.

* Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie začíná úterní vigilií. Je vhodné účastnit se mše svaté a prožít tento den svátečně.

* Ministranti z Potštátu budou mít schůzku mimořádně ve středu v 17:15 na faře.

* Prosíme vedoucí Tříkrálových koledníků z Potštátu, aby se přihlásili Adéle Klabačkové.

Příští neděli

Je 3. neděle adventní – Gaudete (radostná); může být:  *růžový ornát  *na oltáři květiny.

* V Drahotuších bude příležitost ke svátosti smíření (3 zpovědníci)  15:00-16:00

* Setkání pastoračních rad farností Jezernice, Loučka a Podhoří od 17:30 na faře v Jezernici (jezerničtí již od 17:00)

Farnost Lipník nad B. má nedělní mši sv.v TV Noe 12.12. – již se nehlaste; obsazeno

Povídání o Afghánistánu s Rosťou Panáčkem fara Drahotuše v pátek 10.12. po 18.hod.

Předvánoční zpovědi s cizím zpovědníkem

*Neděle12.12. 15-16h Drahotuše, *út.14.12. 16-17h Jezernice, *čt.16.12. 16-17h Loučka a 16:30-17:30 Potštát, *pá.17.12. 16-17h Podhoří.

Pozvánka na předvánoční koncerty v kostele v Drahotuších vždy v 17 hod.

Koledové zpívání ve středu 15.12. a cimbálový Okybača v neděli 19.12.

Hasící přístroje

Před týdnem proběhla ve většině kaplí a ve všech kostelích a farách výměna

hasicích přístrojů. Většina byla po 20ti leté životnosti (některé i ze 70.let);

zpravidla nefunkční. 8mi letou vyjímkou byla fara a kostel v Jezernici.

Do kaplí se umisťoval 1 a do kostelů a far většinou 2 přístroje.

Obvykle je 1 v sakristii či vzadu v kostele a 2. na kůru či cestou na něj.

Bylo by dobré, aby o nich každý farník věděl. Použití je jednoduché: jen se vytrhne pojistka z páčky nahoře a po namíření hadice ji zmáčknete a hasíte. Jsou menší a lehčí než ty staré. Jeden stojí cca 800Kč a každé 2 roky je nutná asi stokorunová revize.                      o.Radomír

Z dění v Partutovicích v době vánoční

Vánoční koncert se uskuteční v kostele sv. Mikuláše v pondělí 27. 12. v 18:00. Všichni jste srdečně zváni. Živý Betlém i s živým Ježíškem bude zřejmě v úterý 28.12. v 15:00 a za chvíli potom se můžete jít ohřát v 17h do sálu ZD Partutovice na povídání:

“Uganda českýma očima“. O své zážitky se podělí Kristýna Mezereková(Maršálková)  Intence mší sv. na příští rok bude zapisovat nově paní Terezie Schwarzová. Dík za přijetí služby i paní Remešové, že se o to doposud dobře starala.                ZD Partutovice, FARKA, farníci

 

Tipy na vánoční dárek:

*Nové CD Scholy Drahotuše - Z pramene Lásky. 100Kč + poštovné nebo v kostele v Drahotuších. Kontakt: 739 992 575 nebo [email protected] .       Schola Drahotuše

*Zlevněný děkanátní kalendář za 30Kč k odebrání v kostelích    - drobný dárek známým a příbuzným mimo děkanát.                  o.Radomír

Rozsvícení vánočního stromu a malý jarmark

V úterý 7.12. v 16h na náměstí v Drahotuších. Při vystoupení žáků a rozsvícení stromu, lze koupit výrobky dětí, adv.věnce, vazby, zabíjačku, perníky, dárky, med, punč i pecáky.

 

Tentokrát sv. Terezie z Lisieux (čti z Lizije) a její rodina

Narodila se jako 5.dcera klenotníka Ludvíka Martina.Maminka krátce po té, co se Terezka narodila, vážně onemocněla a za 4 roky zemřela. Otec se po smrti své ženy přestěhoval k příbuzným do Lisieux. Terezka byla velmi citlivá,často kvůli maličkostem hned plakala.Měla své chyby, které sama přiznávala ve svých pamětech: byla tvrdohlavá, umíněná, ješitná a neposlušná. Měla příliš ráda sama sebe. Připadala si nejdůležitější. Terezčin tatínek i její starší sestry dobře věděly, že s takovou povahou by Terezka v životě zakusila hodně zklamání. S láskou, ale důsledně a mnohdy i přísně ji vedli a vychovávali. Do školy chodila k sestrám Benedikt-týnkám. Byla bystrá, nadaná a učenlivá, proto jí bylo dovoleno, aby chodila do vyšší třídy, než měla. Mezi staršími spolužačkami nebyla nijak oblíbená. Záviděli ji její nadání. Velkým útočištěm jí byl domov. Tady se mohla vypovídat, vyplakat, svěřit s každou bolestí, trápením i závistivými poznámkami od spolužaček. Rodina je poklad pro každého z nás. Každý zákaz, napomenutí není libovůle rodičů, ale jejich projev lásky. Poděkujme Bohu za své rodiče, jejich lásku a starostlivost a nezapomeňme děkovat i rodičům.