Prosíme tě, Bože, vlej nám do duše svou milost, abychom stále

hlouběji prožívali tajemství našeho vykoupení: a dej, ať nás všechny,

kteří jsme z andělova zvěstování poznali, že se tvůj Syn stal člověkem,

jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení.

1. čtení: Iz 7,10-14; 2. čtení: Řím 1,1-7; Ev.: Mt 1,18-24

Žl 24Ať vejde Hospodin,on je král slávy.

Nedělní téma: Ježíš Kristus – Bůh a člověk v jedné osobě  KKC 464–478

Pravý Bůh a pravý člověk; jak je Boží Syn člověkem (Kristova duše, tělo, vůle, srdce)

Pořad mší svatých

Drahotuše

Po 20.-6:45

Út 21.-6:45

Pá 24.-22:00

So 25. - 7:50

Ne 26. - 7:50

Jezernice

Út 21.–17:00

 

Pá 24.-20:30

So 25. - 8:00

Ne 26. - 8:00

Partutovice

Po 20. - 6:30

Út 21. - 6:30

Pá 24.-20:30

So 25. - 9:30

Ne 26. - 9:30

Loučka

St 22. - 17:00

+Čt23.-14:00

Pá 24.-23:30

So 25. - 9:30

Ne 26. - 9:30

Potštát

PM St 22. –6:40; Čt 23.–6:40

FK Pá 24.-22:30; So 25.– 11:00; Ne 26.-11:00

Podhoří

 

 

 

So 25.–11:00

Ne 26.-11:00

 

 

Dnes *sbírka na opravy a dětská mše svatá

* V Drahotuších v kostele bude betlémské světlo, můžete si je vzít po mši svaté. Tamtéž k dispozici bude též po celý Štědrý den.

* v 17h v kostele v Drahotuších -adventní koncert cimb.souboru Okybača z Lipníka nad B.

Příprava jesliček a vánoční výzdoby kostela v Drahotuších –domluva dnes po mši sv.

Vánoční koncert

Pořádají ZŠ,MŠ,ZUŠ v Potštátě v úterý 21.12. v 16h v restauraci Džungle v Partutovicích.

Štědrý den

*Otvírání Betléma:13:30–Podhoří a Potštát;15:00– Drahotuše a Partutovice

* v Potštátě: 13:30 Otvírání Betléma - farní kostel - Děti si vyrobí a donesou ozdoby na stromeček u Betléma. 22:00 - zpěv koled ve farním kostele s doprovodem varhan 22:30 – Slavnostní mše sv. - zpívá Chrámový sbor Potštát Vánoční mši Františka Laštůvky.  Po skončení "Půlnoční" zpěv koled na náměstí v Potštátě - Chrámový sbor. K. Kotrla

 

Příští neděli 26.12. Obnova manželských slibů (v Loučce již dnes)

Živé Betlémy v našich farnostech

Jako první zve farnost Drahotuše a to již na neděli 26.12. v 15h na nám. V Partutovicích bude v úterý 28.12. v 15h (příprava ve 14h) před obec. úřadem a v Potštátě na náměstí v neděli 2.1. v 15:00 (příprava ve 14:00) Zveme Vás nejen k podívání, ale i k vytvoření opravdu Živého Betléma. Přiblížíme si tak atmosféru té noci,v níž se nám narodil Spasitel.FARKA

 

Úmysly mší svatých na rok 2011

Jako vždycky ke konci měsíce sbíráme kalendáře na zapsání úmyslů mší svatých. Pokud možno v tomto týdnu – nejpozději příští neděli se zapsané intence přepíší na pořady bohoslužeb. Kdo si chcete v lednu nechat odsloužit mši sv.,zavčas si ji nechte zapsat. Vojta

Mámo, táto, obejmi mě

Unikátní dokumentární film Veroniky a Martina Müllerových o uznávané nestorce české dětské psychologie Dr. Jiřině Prekopové a její terapii se natáčel čtyři roky. Dnes má tato vzácná žena 81 let a přesto ji nenapadne odpočívat. Přednáší, píše knihy, zakládá po celém světě další instituty pevného obětí. Když se jí zeptáte, kde na to všechno bere energii, odpoví: "Energii mi dává láska, kterou se mi daří rozproudit znovu mezi lidmi."

Pořad se vysílá dne 23.12.2010 ve 21.30h na ČT 2 – Mámo, táto, obejmi mě.

 

Prosba či spíše materiální sbírka

Fara v Jezernici má nedostatek jakéhokoli kuchyňského nádobí a nářadí. Pokud máte doma hluboké talíře,hrnky a hrnce,aj.věci do kuchyně vám nepotřebné;tam by se využily.FARKA

Prosím kostelníky o nahlášení počtu hostií za rok 2010 a to příští neděli. Děkuji. o.Rad.

Společenství mládeže na Silvestra

Zveme mládež z našich farností do Partutovic prožít společně poslední chvíle roku 2010 jinak než u televize. Zahájení mší sv.v 19h, pak program na faře cca do 23h.

 

Tříkrálový koncert v Městského divadle v Brně v neděli 2.1.2011

Charita Hranice zve Tříkrálové koledníky. Účinkuje: Bob Fliedr, Miro Šmajda, Eva Pilarová,    Tereza a Laďa Kerndlovi, skupina Mako!mako. Moderují: Martina Kociánová,Jan Čenský. Odjezd:Hranice,Šromotovo nám.v neděli 2.1.ve 14:45.  Předpokládaný návrat do 21h. Cena 50 Kč. Nezapomeňte doma královské kostýmy. Koruny nesmí být vyšší než 15cm. Zájemci hlaste se do 28.12. u Radky Andrýskové, tel.733755881

Duchovní obnova pro dívky od 17-30 let 30.12.10 – 1.1.11

Zvou sestry Krarmelitky. „Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky.“ (Mk 1,1-13). Jak mohu připravit cestu pro Pána? Přihlášky: Klášter Sester Karmelitánek, Institut Naší Paní z Karmelu, Mariánské nám. 56, Zlín – Štípa; tel. 577 914 262, e.mail: karmel@volny.cz

Sv. Terezička, její dětská prostota a důvěra i v těžkostech

Vstup do kláštera nebyl snadný. Bylo ji teprve 15 let. Byla to zkouška trpělivosti a víry. Pak přijala řeholní jméno Terezie od Dítěte Ježíše. Matka představená byla na ni velmi přísná, aby neměla pocit žádné výhody, když už má v klášteře dvě její sestry – Pavlínu a Marii. Nemohla s nimi trávit více času, než bylo určeno ostatním sestrám a to bylo pro Terezku velmi těžké. Možná si myslíte, že v klášteře je modlitba vždy radostí, že se na ni těší. Terezka však při modlitbě často pociťovala úzkost, že ji Pán opustil, že je vzdálený. Trápila se, že něco dělá špatně, připadala si neužitečná. Nikdy ale neztrácela důvěru, že ji Pán Bůh má rád a že mu na ni záleží. Všechny těžkosti, bolesti přednášela Bohu v modlitbě s naprostou důvěrou malého dítěte. Tak jako v dětství se svěřovala a utíkala k svému tatínkovi, tak i nyní v klášteře přicházela se všemi bolestmi a těžkostmi v modlitbě k Bohu. Představovala si, že je jako hračka v Božích rukách, jako maličké děťátko v Jeho náručí. S naprostou důvěrou se modlila za hříšníky a obětovala mu svá trápení.  Věřila, že pro Pána Boha není nic nemožného. Jejím heslem bylo: „Všechno je Boží milost.“  Mnohdy se nám nic nedaří, ač se tolik snažíme. Dokážeme přesto jít před Pána Ježíše s důvěrou malého dítěte, které milující Bůh přece nepřehlédne?