Zveme všechny zváště k rorátům. Pod dnešním Infolistem si můžete přečíst pastýřský list otce arcibiskupa. 

1127.doc