Úvodem

Lidové misie v Jezernici jsou po 91 letech a necelých třech měsících. Farnost se na ně už nějakou dobu připravuje modlitbou za lidové misie. Ale ne jen tak.

Před měsícem, správně řečeno v únoru, se rozdávali pozvánky do každé domácnosti, minulý týden zase farníci spolu s kaplanem a farářem každé domácnosti osobně předali zpravodaj, kde je podrobně napsán program i účel misií, představeni misionáři, jejich činnost a nabídky. V tomto týdnu farní tým z Drahotuš, který bude lidovým misiím nápomocen navštívil mateřskou i základní školu v obci a dnes, 10.3. se v obci jako předchuť rozdávali misijní koláčky. 

Mezi tím v rámci přípravy se všechno projednávalo na příslušných místech v obci, zařizovala se místa, kde budou misie probíhat, vybírali filmy, zpracovával program, misionáři se modlili a chystali si promluvy k jednotlivým stavům. Také se dělala ještě další propagace. To všechno je to vnější, ale důležitější je ta vnitřní příprava.

Tak zítra to vypukne! Bez Božího požehnání by bylo marné veškeré namáhání, tak věřím, že s pomocí Boží to bude dobré dílo. Ale je potřeba ještě té Vaší pomoci, především v modlitbě.

K misiím se připojím, dobro v sobě probudím! 

 

 

Neděle 11.3. - den I.

 Doufám, že budu poněkud úspěšnější a podaří se mi napsat další část k významnému dni pro Jezernici, k 1. dni misií. Že budou misie dobré jsem viděl už z toho, že se od rána nic nedařilo, jak mělo. Někomu to vadí, tak se nesmí dařit. A aby se vědělo, že je Bůh silnější, tak se dařilo všechno dobře, ale ne podle mých představ.

Program začínal tedy růžencem a následně mší sv., kterou měl misionář Mons. Jan Peňáz. Z ní toho moc nenapíši, protože jsme přijeli až na čas ohlášek. Jen bylo vidět nezvykle plný jezernický kostel a misijní kříž před oltářem. Od otce Jana jsem se pak dozvěděl, že se více probírala modlitba "Otče náš".

Dalším důležitým bodem byla v podobném duchu křížová cesta, kterou měl též otec Jan. Zúčastnilo se ji několik věřících, kteří dnes byli v kostele již podruhé a ještě ne naposled a též děti, které přišly o hodinu dříve na hru. Moc je to nebavilo, ale vydrželi do 8. zastavení v celkem slušné kázni. Pak už pro některé byl čas vydat se do organizování cesty za klíči k pokladu, velké to hry po celé obci.

Cesta za klíči k pokladu byla pro většinu účastníků na doporučených dopravních prostředcích, ale mohli jít i pěšky. Zúčastnilo se ji 23 dětí, někteří jejich rodiče a organizátoři v celkovém počtu zhruba 40 lidí, což je "další slušně naplněný kostel"

 

 Děti ve skupinkách max. po 3, celkem 9 skupinek, projížděly jednotlivá pohádková stanoviště, kterých bylo 8. Setkali se vždy s nějakou pohádkovou bytostí, která jim zadala úkol a po jeho splnění dala svůj klíč k pokladu. Nejvzdálenější stanoviště od středu bylo v osadě Familie, z druhé strany zase hřiště za vesnicí, délka trasy byla něco kolem 3 km.

 

 Hra mohla trvat tak 1 a 3/4 hodiny, neboť nebylo více času. Některé pohádkové bytosti spěchali na koncert k zahájení lidových misií. Poklad děti nakonec našli, celou dobu se ně něj dívala Panna Maria (Lurdská u kostela). Pokladem bylo také heslo misií: K misiím se připojím, dobro v sobě probudím.

Koncert v kostele byl velice originální. Sešla se speciální skupina hudebníků i z okolních farností. Hráli křesťanské ritmické písně za doprovodu kytary, baskytary, kláves, příčné flétny, houslí a zpěvu. Kostel byl opět naplněn, tedy trochu méně, než na mši svaté a podstatně více, než na křížové cestě.

Ani po koncertě to nebylo ještě všechno. Byla a bude široká nabídka křesťanské literatury, kterou vydává Fatym Vranov a potom ještě byla naplněna jídelna ZD ke shlédnutí filmu pro všechny generace.

Program tedy probíhal po celý den a byl velmi silný. Také mnoho místních obyvatel si všimnulo, že se něco zvláštního děje.

Pondělí 12.3.

Dnes se děti budou těšit na misionáře ve škole i ve školce. Odpoledne proběhne žehnání domů v obci, potom od 15h bude vždy program pro děti v domě kultury a sportu, od 15:30 dnes adorace, následně růženec a v 16:30 mše svatá, po níž bude stavovská promluva pro ženy a zároveň sportovní večer pro mládež v domě kultury a sportu, který vyvrcholí filmem určeným především pro ně.

To je tedy program a jaké bude  jeho zažití, musím zjistit, jelikož ho nebudu dnes účasten.