Čtvrtek 15.3. - den V.

Misie už jsou v druhé půli. Přijíždím z rána ještě před adorací a věnujeme se plánování zítřejší noční adorace. Následně v 9:30 začíná adorace NSO, ke které se scházejí i mnozí místní věřící.

 

Tato trvá hodinu a půl. Ve volné chvíli se projdu vesnicí a vidím, že je celkem živá. Potkávám spoustu lidí. Ještě před obědem jdu na obecní úřad opět požádat o vyhlášení programu misií, který si již místní občané mohou stáhnout z obecních stránek.

Odpoledne se mnozí začínají scházet ke svátosti smíření. Můj osobní obdiv si získala babička, která přijela na vozíku a jezdí tak každou neděli do kostela a vydržela až do času mše svaté, při níž byla dnes udělována svátost nemocných. Svátost smíření, která se v začátku misií neudělovala, aby se věřící náležitými katechezemi mohli připravit, přijalo i relativně dost lidí v obci, především těch, kteří pak přijímali i svátost nemocných.

Děti dnes měly program před domem kultury a sportu.

Čekaly na nás už delší dobu před tím, takže se někteří rozhodli dobývat hradby kostela.

Program byl pro příznivé počasí venku. Než jsme se sešli opravdu všichni, hráli jsme na schovávanou a pak další dvě hry, co jsem stihl zažít. Ostatně zabavili se opravdu všichni a byla výborná atmosféra.

Dnes se také všeobecně rozmnožily počty, tedy jak dětí, tak i lidí v kostele.

Při mši svaté měl promluvu jáhen Ladislav Kinc především k těm, kteří chtěli přijmout pomazání nemocných. Tuto svátost přijalo 16 věřících, takže i s ostatními bylo skoro tolik lidí na mši svaté, jak bývá v neděli.

Po slavnostní mši svaté pronesl jáhen Ladislav Kinc stavovskou promluvu pro seniory, čímž vyvrcholil program misií pro tento den. Promluva byla na téma "skutky tělesného a duchovního milosrdenství".