První tři dny lidových misií jsou za námi. 

Úterý 13.3. - den III.

Dnes začal den adorací v kostele od 9:30 až do 11h. Otec Marek je nemocný, odpočívá. Ostatní adorují nebo chystají program na odpoledne.

 

V hlášení místního rozhlasu byli obyvatelé Jezernice pozváni program misií: setkání s dětmi, mše svatá s misijní promluvou otce Marka "Odvalte ten balvan", po té stavovskou promluvou pro muže s podobně přitažlivým názvem a následně beseda "jak jsme adoptovali farnost v severních Čechách". Co bylo vyhlášeno, bylo i naplněno.

Děti již před třetí hodinou čekali před domem kultury a sportu na příchod misionářů, kteří si s nimi zahrají hry a zas je naučí třeba nějakou krásnou ukazovací písničku, která jim připomene, že je Bůh má rád. Bylo to krásné a živé společenství plné radosti.

 

Hry se hráli různé a každá z nich někam směřovala.

Jedna také učila děti rozlišovat mezi dobrem a hloupostmi.

O chvíli později začínala v kostele modlitba růžence, dnes růženec světla a na ni navazovala modlitba křížové cesty, která se v postní době modlí každé úterý před mší svatou.

Při následné mši svaté ministranti odolávali přesilovce 3 kněží a jáhna, neboť byli jen dva. Misionáři i otec Radek měli radost, že vesnice je již celá požehnaná. Málokdo v obci odmítl žehnání domu. Našli se sice někteří, kteří možná nebyli doma, tak budou mít ještě během misií příležitost.

Po mši svaté byla pak stavovská promluva pro muže. Byla opravdu povzbuzující a vytvořilo se při ni malé společenství mužů. Otec Marek mluvil především k ženatým mužům, ale i svobodní si z toho mohli vzít náležité ponaučení a byl i prostor k diskusi.

O hodinu později už před dveřmi jídelny ZD čekal další zástup těch, kteří se chtěli podívat do adoptované farnosti Jeníkov v severních Čechách. Mužské společenství zůstalo a bylo to pro ně jakoby pokračování jejich stavovské promluvy, neboť se mluvilo i o opravách a stavebních věcech, ale také o lidech v severních Čechách, o tom, jak krásně přijímají poselství křesťanské vzájemné lásky a jak vzniká přátelství mezi jihomoravskou a severočeskou farností.

Po této besedě se s námi otec Marek na čas rozloučil, aby se doma trochu vyležel a v plné síle mohl v misiích pokračovat dále. Z misionářů tedy zůstává otec Jan Richter - o. Nik, jáhen František a zítra, resp. dnes, se můžeme těšit na dalšího misionáře, hlavního kazatele misií, jáhla Ladislava Kince. 

Středa 14.3. - den IV.

Na plánu, který se drží, jsou návštěvy nemocných. Ještě i v dopoledním čase se spousta věcí připravuje, třeba dnešní odpoledne v hasičské zbrojnici.

 

Odpolední část jako vždy začíná čas pro děti. Dnes jsem některé z nich potkal před školou a chystali se na florbal, takže jich v domě kultury a sportu bude méně. Některé však florbal nezlákal a nechali se zlákat programem misií.

 

Na začátku jsme se jako vždycky pohoupali na tranpolíně, je to docela zábava. Pak nám holky předvedli, jak krásně umějí tančit, tak jsem si to i natočil. Pro odreagování následoval další náročný sport hutututu - možná nové asijské bojové umění. Potom měla paní katechetka Magda pro děti připravenu krátkou katechezi a ukazovací písničku, která byla moc hezká a taky se Magdě bude jistě líbit natočená verze.

 

Mezi tím vším se sešli mnozí věřící do kostela k adoraci a následně k modlitbě růžence, která začíná být stále populárnější. V dnešním programu samozřejmě nechyběla mše svatá, ale slavila se v hasičské zbrojnici. Velký obdiv patří všem starším ženám, že vyšlapaly to množství schodů, které vedlo do jejich společenské místnosti. Při mši svaté, které se též účastnili mnozí jezerničtí hasiči,  měl kázání jáhen Ladislav Kinc, pozastavil se nad čerstvou událostí havárie holansdkého autobusu s dětmi, které odjížděly z lyžařského výcviku - 22 z nich se již rodičům nevrátí a ještě dalších 6. V promluvě navázal na první čtení o tom, jak má národ přijímat Boží zákony. Řekl k tomu i několik příběhů a povzbuzoval nás k misijní svaté zpovědi. Následně pak měl stavovskou promluvu pro hasiče, speciální hasičský film pak uvede o. Radomír a ještě bude ochutnávka mešních vín. 

 

Zítřejší den bude dnem zpovědním. Započne adorací a pak od 14h bude příležitost k svátosti smíření. Dále je možnost ještě žehnat domy těm, kteří nezastihli misionáře na začátku misií a navštěvovat nemocné.