Ve farnosti sv. Vavřince v Drahotuších byly poslední lidové misie v r. 2003. Ještě někde na faře je o nich pozvánka pro farníky. Drahotušský misijní kříž je v chodbě farního kostela a je na něm ještě více letopočtů a to ještě 1938 a 1947.

V Partutovicích a v Jezernici jsou zde dostatečně zaznamenány. V Jezernici navíc byla v roce 2005 Antiochia, jinak misie po 91 letech, v Partutovicích před r. 2008 se nenašla žádná zmíňka o jejich konání.

V Potštátě, Loučce a Podhoří jsme konání misií zatím nezkoumali.

V Potštátě byla Antiochia v roce 2006 a několik let po ní duchovní obnova farnosti, kterou vedli kněží misionáři - Vincentini z Loštic 27. - 30. 11. 2008.

V Podhoří byla Antiochia o velkých prázdninách v roce 2006 a v Loučce 2011. V obou farnostech si připomněli lidové misie při adoraci ve všední den a mnozí farníci se účastnili programu lidových misií v Jezernici.