Pro Noc kostelů bylo třeba zpracovat historii farního kostela sv. Vavřince v Drahotuších do tří přednášek, z nichž první byla obecně o kostele jako stavbě a druhá o uměleckých dílech farního kostela, třetí byla shrnující. Vzniklo to opravdu narychlo, den před Nocí kostelů. Všechny prameny, ze kterých jsem čerpal jsou uvedeny v přiloženém souboru jakožto i všechny informace. Možná pro příští Noc kostelů dodám ještě obrázky a převedu do Pawerpointu, aby si to každý mohl v klidu přečíst a drahotušští farníci věděli, co mají za poklad uprostřed městečka.

Historie Drahotuš.doc