Tento příspěvek blogu by měl shrnout celé působení lidových misií ve farnosti Jezernice. Nevzniklo to náhodou. Lidové misie jsou vnímány jako důležitá událost v historii obce, zvláště když se konaly po více než 90 letech, proto byla snaha i místních kronikářů tuto událost co nejlépe zachytit a tak vznikl tento soupis a také krátký film.

Průběh lidových misií v Jezernici.doc