Tento nádherný kostel vznikl krátce po ukončení třicetileté války a byl založen Martinem Desmarezem (regentem pantstva Potštátu). Pak byl, na jeho popud rozšířen v r. 1658. Byl známý a proslavený jako poutní kostel. Slavnosti kolem 15. srpna - slavnost Nanebevzetí Panny Marie trvaly 3 dny a na výpomoc byli pozváni kněží z piaristického kollegie ve Staré Vodě. Pro české poutníky ze Spálova se tehdy kázalo mimo kostel česky.

1742-1743 byl kostel vymalován jedinečnými feskami od Josefa Mathiase Lasslera (rozený Tyrolák, zemřel 1777 v Opavě). Pozornost si zaslouží zvláště centrální fresková malba v hlavní lodi - Matka Boží pokrývá svým modrým pláštěm celé křesťanstvo a v popředí klečí tehdejší papež Benedikt XIV. a císař Karel VII. a pak nejstarší panorama Potštátu na vnitřní straně prvního sloupu.

1788 vystavěn kůr, 1833 zvýšena věž, 1850 se renovoval celý kostel.

28.srpna 1866 vyhořel - i staré zvony se roztavily, 1884 byl důkladně zrenovován. Tehdy vznikly nové fresky v presbyteriu od Georga Chmelarsche (Jiřího Chmelaře - vídeňáka).

Poslední renovace se staly 1910 na náklady města Potštátu za starosty dr. Rudolfa Lachety a faráře Jana Maštalíře. 

1946 uhodil blesk do kostela a těžce poškodil freskové malby, věž a střechu. Od té doby má kostel jen provizorní věž.

První renovace starých barokních fresek začala teprve 1973-1976, byla provedena akademickými malíři z Prahy. 1991-1992 byla práce dokončena akademickými malíři z Opavy a Olomouce. Fresky v presbyteriu renovovali akademičtí malíři z Olomouce v letech 1997-2002. Vnějšek kostela byl renovován 1985.

kostel Panny Marie.pdf

Podle Materiálů Phdr Ivana Kršky a přepisu jeho manželky Ireny Krškové z r. 2009.