Živý růženec v Partutovicích vznikl v druhé půli dubna 2011 a již v květnu byla naplněná celá růže, která je oporou farnosti.

Pravidelně 2x ročně, vždy v květnu a říjnu, v měsících Panny Marie je také slavena mše svatá za členy živého růžence a jejich rodiny.

Při této příležitosti jsme se také sešli na faře v Parutovicích a sdíleli jsme zkušenosti z tohoto společenství a co všechno to s farností dělá. Bohu díky za to, že zde živý růženec je.