Kola pro Afriku

Kdo z našich farností by chtěl pomoci třeba tím, že daruje starší kolo?  Dobrovolníci zorganizovali sbírku starších jízdních kol, která ani nemusí být funkční (studenti je budou opravovat) a bicykly poté poslouží  v Africe, kde mají černoušci do školy třeba i 10 km, přičemž autobusy tam nejezdí. Pomůžeme tak mladým Afričanům ke vzdělávání a tím pak k větší možnosti uživit se. Sběrné místo bude po dobu měsíce listopadu vždy v sobotu od 13 do 14h na drahotušské faře, kam můžete v tuto dobu vaše kolo dopravit. Díky!  JV,VK

Asi za 3 měsíce se prvních pět set kol z Česka přepraví vlakem do Hamburku, odtud pak zásilka popluje lodí až do přístavu v africké Gambii. Pro koho není snadné do-ručit kola na faru do Drahotuš o listopadových sobotách mezi 13 a 14h., můžete využít mé nabídky; od pondělí budu 14 dnů mít na autě nosič pro 5 kol. Tam, kde budu (hlavně ve všední dny) na mši sv., mohu je vzít.    o.Rad.

Dnes, 17.11.2012 už je na faře připravených 60 kol

 

 


Od druhého obrázku po obrázek výše, jsou všechny z pátku 30.11. Jejich pořadí je čistě náhodné.

 

Další obrázky jsou z 2. převozu dne 13.12.; teď už jen zbývá posledních 10 kol odvézt na nejbližší odběrné místo - ve Valašském Meziříčí.