Fara obydlena

Farní kostel sv. Havla, benedikován


Obce: Podhoří, Uhřínov

Poč. obyvatel cca 420

Farnost spravována z Drahotuš P. Radomírem Šidlejou

Bohoslužby 2012/2013

ve farním kostele sv. Havla v Podhoří: neděle 11:00; úterý 17:00 Z / 18:00 L


v kapli sv. Karla Boromejského v Uhřínově: neděle blíže 4.11. - poutní pobožnost v odpoledních hodinách