Fara: zatím neobsazena

Farní kostel sv. Martina, konsekrován


Obce: Jezernice, Familie


Obyvatel: cca 700


K historii farnosti je již na blogu napsáno.

Již v 15. stol. zde byla farnost, později patřila k Drahotuším. Roku 1784 zřízena samostatná kuracie...

V současné době spravována exc. z Drahotuš P. Radomírem Šidlejou.


Bohoslužby v r. 2012 / 2013 ve farním kostele sv. Martina: 

neděle 8:00; pondělí 17:00 Z / 18:00 L a čtvrtek mimo čt před 1. pátkem 17:00 Z / 18:00 L