Fara: neobsazena, využívá se pro pobyty skupinek dětí a mládeže

Farní kostel sv. Mikuláše, benedikován 24.7. 1789 Janem Hausseludem, děkanem z Lipníka


Obyvatel: cca 500

Farnost existovala již v 16. stol, později patřila k Bělotínu. R. 1784 zřízena nynější kurácie. Více k historii je na jiném místě v blogu.


Bohoslužby v r. 2012 / 2013 ve farním kostele sv. Mikuláše:

neděle 9:30; čtvrtek 16:30; sudý pátek 16:30; lichý pátek 6:45

Setkání k modlitbám u misijního kříže z r. 2008: k 26.2. (výročí postavení) a k 14.9. (svátek Povýšení Sv. Kříže), dále pak při příležitosti Božího Těla nebo při Májových pobožnostech.


Farnost je spravována exc. z Drahotuš


Obec oslavila v letošním roce (2012) 600 let od svého vzniku.