Fara - neobsazena, využívá se pro pobyty větších skupin

Farní kostel - Sv. Bartoloměje

Ostatní kostely a kaple:

Potštát - hřbitovní kostel Panny Marie; kaple sv. Barbory v Padesáti Lánech

Lipná - filiální kostel sv. Jana Křtitele; kaplička panny Marie

Boškov - filiální kostel sv. Marie Magdaleny

Boňkov - kaplička Nejsvětější Trojice

Kyžlířov - kaplička Navštívení Panny Marie

Kovářov - kaple Panny Marie

Další obce: Luboměř pod Strážnou (dříve farní kostel zabraný do vojenského prostoru, zbořený); Michalov; již neexistující Heřmánky (vojenský prostor)

Počet obyvatel: cca 1400

Dle dokladů farnost existovala již na konci 14. stol., nejp. 1408. Historie farnosti je blíže popsaná na jiném místě blogu.

Farnost je spravována z Drahotuš, P. Radomírem Šidlejou.

Bohoslužby v r. 2012 /2013

Farní kostel sv. Bartoloměje v Potštátě: neděle 11:00 (kromě těch, kdy se slaví poutě v obcích farnosti nebo ve filiálním kostele); středa 17:00 Z / 18:30 L

Filiální kostel Panny Marie v Potštátě: neděle k 15.8. a v dušičkovém týdnu 11:00; pohřební liturgie; denně  v květnu kromě středy májová pobožnost; v době adventní - roráty st a čt 6:40

Filiální kostel sv. Jana Křtitele v Lipné: neděle k 24.6. v 11:00; dušičková pobožnost, 1 mše sv. v době vánoční; pohřební liturgie místních obyvatel

Filiální kostel sv. Marie Magdaleny v Boškově: neděle k 22.7. v 11:00 (již několik desetiletí se zde nepohřbívalo)

Kaple Panny Marie v Kovářově: růžencová pobožnost v neděli k 11.2. a 15.8. ve 14:30; denně kromě středy v květnu májová pobožnost

Kaple Nejsvětější Trojice v Boňkově: v neděli o Slavnosti Nejsvětější Trojice - pobožnost ve 14:30

Kaple Navštívení Panny Marie v Kyžlířově: neděle k 2.7. pobožnost ve 14:30