Již každoroční tradice společenského večera našich farností připadla tentokrát na Velkou a tentokráte byl večer zvonečkový. Každý, kdo měl nějaký viditelný zvoneček, dostal los do tomboly zdarma. 

Já jsem se jako pravidelně 1x do roka navlékl do svého obleku a ze sbírky svých zvonečků vybral ten nejzvonivější, což se ukázalo jako praktické hlavně, když jsem si byl pro něco k jídlu a klesal po schodech dolů, tak jsem už z dálky byl slyšen. Podobně při podivuhodných tanečních kreacích.

Ten zvoneček, který jsem si pořídil v roce 2009 při pouti do Říma v bazilice sv. Pavla za hradbami, jsem měl původně jen v kapse, ale při obcházení známých stolů jsem vyfasoval z Partutovic svírací špendlík a zvonek mi byl připnut na sako, tak jsem cestou zvonil.

Hudba Faťamorgány byla hlavním bavičem večera. Zněla opravdu hezky, konečně jsem si je mohl zas po dvou letech, protože loni jsem byl nemocen, poslechnout. Mohl bych je slyšet při zkouškách na faře, když zkouší vedle mého pokoje, jenže to dopadlo vždycky tak, že jsem při první písničce usnul a oni pak museli přehlučet mé hlasité spaní, takže i při plese byli správně hluční.

Nejčastějšími a velice pohostinnými společníky mě byli manželé Melkusovi, tedy kazatel Laďa, jeho manželka a syn. Zábava byla spořádaná, nikdo se neopíjel. O jedné přestávce nám velice pěkně zatančila paní Lenka Pchálková takový nádherný vzletný tanec, který sklidil všeobecný obdiv. Později jsme měli i my scénku zpráv ze života našich farností, zajisté se můžete i podívat a zasmát.

Také při tombole, která měla 108 darů, jsme se mohli docela nasmát. Kdo totiž nevyhrál cenu, vyhrál alespoň vtip. Tyto zde není třeba publikovat, některé jsou známé, ale zase ať máme něco na příště. Já jsem vyhrál hned u vstupu a pak ještě jednu cenu, jinak samé krásné vtipy.

V pauzách mezi sériemi hudby bylo hojně času k tomu, abychom se mohli mezi sebou sbližovat vzájemnými rozhovory, což bylo také velice dobré, podobně i všechno pohoštění a v pekle jsem byl jen 1x - dávali tam výborné bílé víno (krom jiného důležitého pitiva).

Tak a po tom krátkém povídání se konečně dostáváme k přílohám. Fotky fotili jiní, já jen na mobil,a to zde dám, zda bude nějaké video, nevím, pak jsem na mobil natočil zvuk nějaké té skladby, kterou hrála kapela, ale zatím nevím, jak a zda to sem dostanu a pak ještě ona scénka, která byla s originálními nahrávkami zpráv a znění těchto zpráv je poněkud odlišné od skutečné verze, která vznikla až na místě samém.

scénka Velká 13.doc

Díky manželům Šindlerovým z Velké mám zde jeden kvalitní obrázek z plesu a také naši scénku ze života farností tak, jak byla.

 

 

Rec-2013-01-27_001228.amr

Dalšího dne pak se slavily 40. narozeniny P. Petra Utíkala v Hrabůvce za velmi hojné účasti. Na farním společenském večeru ve Velké bylo okolo 120 zástupců ze všech našich farností a na oněch narozeninách jen o něco málo méně. Všechny zásoby se doposud nepojedly, takže očekáváme pomoc farníků i v tomto směru.