Dnes, 2.2.2013 jsme s bývalým panem farářem v Drahotuších, P. Josefem Vítem Huskem, v Moravské Třebové oslavili jeho životní jubileum - 90 let života. Vypravil se za ním celý autobus poutníků.

Paní Anna Pacáková při tom vzpomněla jedné z jeho duchovních zásluh a to založení živého růžence ve farnosti Drahotuše v r. 1987.

Byly sestaveny 2 celé růže po 15 desátcích a třetí s osmi členy. Tyto 3 růže trvaly až do r. 2003, když krátce před tím v říjnu r. 2002 přidal tehdejší papež Jan Pavel II. do růžence dalších 5 tajemství růžence světla.

Od roku 2004 se rozšířil i počet členů v jedné růži na 20 podle 20 tajemství posvátného růžence, tehdy zůstaly 3 růže, s tím, že třetí růže měla jen 3 členy. Postupně se počet zvyšoval a v roce 2009 dosáhl 56 členů, což bylo zatím nejvíce.

Od r. 2010 se počty postupně snižovaly, především úmrtím členů. Snažíme se čas od času získávat další, ale zůstáváme okolo 50 členů, jelikož nově přihlášení nestačí vyrovnat členy umírající.

Byli bychom velice rádi, kdyby každá růže měla 20 členů. Jeden desátek je 5-7 min denně, rozjímáme podle kartiček P. Stanislava Vajgla - Živý růženec; m.j. + P. Stanislav Vajgl je rodákem drahotušské farnosti, který pocházel z Klokočí - vzpomeňme v modlitbě.

Přihlásit se lze kdykoli v sakristii farního kostela v Drahotuších nebo u paní Pacákové. Každou první neděli v měsíci se kartičky vyměňují každou první neděli v měsíci. Tu zpravidla také bývá mše svatá slavena za živé i zemřelé členy společenství živého růžence (nebo v nejbližší možný termín).

Konkrétní termíny mší svatých za živé a + členy živého růžence farnosti Drahotuše ve farním kostele sv. Vavřince jsou tedy tyto:

úterý 1. ledna 2013 v 7:50, neděle 10. února 2013 v 7:50, neděle 3. března 2013 v 7:50, pondělí (velikonoční) 1. dubna 2013 v 7:50, neděle 12. května 2013 v 7:50, pátek 7. června 2013 v 18:00 (Nejsvětější Srdce Ježíšovo), neděle 7. července 2013 v 7:50, pátek 2. srpna 2013 v 18:00, neděle 1. září 2013 - je možné, že bude v naši farnosti svátost biřmování a uvažuje se v tom případě mše sv. zřejmě až v 11:00 a možná dojde i k přesunu, pondělí 7. října 2013 v 18:00 (památka Panny Marie růžencové), neděle 10. listopadu 2013 v 7:50 a neděle 8. prosince 2013 v 7:50. 

Čím pozdější termín, tím možnější změna, ale zatím je to naplánováno takto.

Ještě je tedy třeba k tomuto napsat dodatek, na který nás upozornili pamětníci pri setkání seniorů. Společenství živého růžence v Drahotuších trvá déle, než je paměť pamětníků.

Je jisté, že již za časů P. Josefa Brhela fungovalo v Drahotuších toto společenství. Lístky se vyměňovaly na mariánském oltáři. V 50. letech 20. stol. měla na starost toto společenství paní Gabriela Adámková z Drahotuš, která zemřela v r. 1970 ve věku 90 let. Krátce před tím vedení převzala paní Žofie Vránová, po ní pak paní Hašová. Není známo kolik bylo růží v živém růženci.

V roce 1987 převzal vedení živého růžence a nově uspořádal P. Josef Husek, po něm paní Anna Pacáková st. z Milenova a v současné době vede toto společenství paní Anna Pacáková ml., dcera paní Pacákové.

Od roku 1987, kdy bylo společenství založeno, resp. obnoveno, se modlí pravidelně tito farníci: Zdena Kučová, Jarmila Voldánová, Jiří Haša, Gabriela Adámková.

A na tento popud farníků jsem se také začetl do farní kroniky, zda-li také tam není nějaká zmínka a Bůh dal a našlo se toho docela dost. Pohledem na internet se podařilo také více zabrousit do historie sv. růžence, kterážto brzy bude také zde, takže z tohoto krátkého článku vyjde čtení na celý večer.

Tak tedy: 

1879 ...nové antipendium bílé za 100 zl z růžencových peněz.

1880 ...zjednána byla bíla kasule s monogramem jména Panny Marie z peněz růžencových.

1886 dobrodinci zjednali na oltář Panny Marie antipendium s nápisem "ó milosti plná Panno Maria oroduj za nás" za 40 zl. ... bílá kasule s křížem za 50 zl a jiná s obrazem Panny Marie za 140 zl se tato hlavně z peněz růžencových...

1896 z peněz růžencových zakoupena byla bílá kasule s obrazem bl. Panny Marie zlatem vyšívaná za 130 zl.

1899 obnoveny oba boční oltáře...dva nové bronzové kříže, které stály 200 zl., zaplaceno částečně z milodarů a částečně z peněz růžencových.

Takže nakonec vzniklo takové večerní povídání, jaké najdete v příloze:

Růženec.doc

Ještě pár fotek z oslav 90. narozenin zakladatele živého růžence P. Josefa Víta Huska: