V Boškově slaví Máří Magdalenu a v Partutovicích výročí posvěcení kostela. Mše svaté na těchto místech jsou dnes 21.7. v 11:00.

130721.pdf