S mírným zpožděním i díky opravě Signálů

130915.pdf