Tradiční příloha přichází až na Sv. Jana:

131222.pdf

4. neděle adventní, farnostem Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka u Lipníka nad Bečvou a Podhoří

 

Prosíme tě, Bože, vlej nám do duše svou milost, abychom stále

hlouběji prožívali tajemství našeho vykoupení: a dej, ať nás všechny,

kteří jsme z andělova zvěstování poznali,

že se tvůj Syn stal člověkem, jeho umučení

a kříž přivede ke slávě vzkříšení.

 

Ž 24vejdeHospodin,onjekrálslávy!

Iz 7,10-14

Řím 1,1-7

Mt 1,18-24

 

 

Drahotuše

Jezernice

Partutovice

Loučka

Potštát

Podhoří

Po 23.12.

7:50 roráty

---

---

---

---

---

Út 24.12.

22:00

19:00

20:30

---

22:00

20:30

St 25.12.

7:50

8:00

9:30

9:30

11:00

11:00

Čt 26.12.

7:50

8:00

9:30

9:00

10:30

10:00

Pá 27.12.

17:00

---

---

---

---

---

So 28.12.

Slavíč 17:00

---

---

---

---

---

Ne 29.12.

7:50

8:00

9:30

9:30

11:00

11:00

 

Na opravy: Drahotuše 3,6; Partutovice; Potštát 6,8; Jezernice 1,5; Podhoří 0,6

Dnes: *od 14:00 do 15:30 bude v Drahotuších možnost předvánoční svátosti smíření. Zpovídá P. Martin Mališka, o. Radomír i o. Petr. Využijte toho.

*V kostele v Drahotuších si můžete odpálit Betlémské světlo od 7:45 do 9:30 nebo také na Štědrý den od rána 8:00 až do večerní bohoslužby ve 22:00

V týdnu: *v pondělí jsou v Drahotuších poslední roráty až v 7:50

* Setkání seniorů na faře v Drahotuších v pondělí večer nebude.

* Otvírání Betléma na Štědrý den –13:30 Podhoří a Potštát,15:00 Partutovice a Drahotuše

* Pastýřský list: při středeční slavnostní mši svaté uslyšíte pastýřský list (v elektronické podobě Infolistu si jej můžete přečíst pod vlastním Infolistem)

* Živý Betlém: 26.12. v 15h v Drahotuších, 28.12. v 15h v Partutovicích a 29.12. v 15h v Loučce. Prosíme účinkující, aby přišli nejlépe mezi 14:15 a 14:30.

* Žehnání vína: Na sv.Jana v D. se bude žehnat přinesené víno.

 

Příští neděli: *Slavíme svátek Sv. Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa. Tento se slaví již ve Slavíči v sobotu večer. Při té příležitosti proběhne slavnostní obnova manželských slibů.

  

Předvánoční úklid kostela v Drahotuších

V pondělí 23.12. od 9h prosíme ochotné muže k přípravě stromků a Betlé-ma a též všechny úklidové party a pomocníky k úklidu a zdobení kostela.

 

Úmysly mší svatých

Během příštího týdne je potřeba mít zapsány úmysly mší sv. na leden, aby je bylo možno zachytit do pořadů mší sv. Prosím ty, kteří to mají na starost, aby po bohoslužbách příští neděle (29.12.) dodali tyto kalendáře sloužícímu knězi. Děkuji. Vojta

Štědrovečerní koledování na Potštátě před „půlnoční“ v kostele a po ní na náměstí

Možnost prohlídky Betléma

po ukončení Živého Betléma, který je letos v duchu Renčovy Popelky Naza-

retské;již tradičně ve zpracování Vojty Hýbla a Emilie Uřinovské.o.Rad.

 Dnes v neděli v Objektivu na ČT1 v 10:30 jsme zváni shlédnout krátký dokument Martina Homana o jednom kole, Kolech pro Afriku a obrovské radosti…děkujeme za něj. Kdo to nestihne, tak celý dokument najde na http://youtu.be/a5Mo07958Wk.                                                                                                                 o.Radomír

 Žehnání koledníkům a tříkrálová sbírka v našich farnostech

V pátek 3.1. při večerní mši sv.v 17h v Drahotuších požehnám koledníkům. O.Petr pak v sobotu ráno v Potštátě předtím než vyjdou koledovat.V ostatních farnostech dle domluvy. Až na vyjímky (pátek a v Jezernici neděle) se bude koledovat v sobotu 4.1.                                                                                                        o.Radomír

 Plán ekumenických bohoslužeb

Blíží se týden modliteb za jednotu křesťanů. Nabízíme společně prožité chvíle s křesťany jiné konfese: v Hranicích na Šromotově nám. u ČCE ve čtvrtek 9.1. v 17:30, ve farním kostele sv. Vavřince v Drahotuších v neděli 19.1. odpoledne a v Hranicích u Sigmy u CB v pátek 24.1. v 17:30. Na setkání se těší o. Radomír, o. Petr, Pavlína Lukášková (ČCE), Ladislav Melkus (CB), Vlastimír Haltof (CČSH). PS: jáhen Vlastimír s manželkou Lucií čekají potomka. Můžeme se modlit dobrý konec komplikovaného těhotenství. FARKA

Tříkrálový koncert

5. ledna 2014 sledujte přímý přenos na ČT1 v 18:00. Vystoupí Vladimír Mišík, Chinaski, Mandrage, Anna Veselovská. Moderují: Martina Kociánová a Jan Čenský. Na koncert opět jede autobus z Hranic – přihlášky přes Charitu. Nejen v době koncertu, ale i během celé Tříkrálové sbírky Charity ČR, můžete zaslat dárcovskou sms za 30Kč ve tvaru: DMS KOLEDA na číslo: 87777. Charita ČR obdrží 28,50Kč. Tuto sbírku můžete podpořit i odesláním finančního daru na účet 66008822/0800 u ČS.

www.trikralovasbirka.cz

 Setkání tříkrálových koledníků s otcem biskupem Josefem v Přerově

V pondělí 30.12.; 10:00 mše svatá s žehnáním koledníků ve farním kostele sv. Vavřince, 11:00 občerstvení v Centru Sonus, Palackého 17a, 12:30 koncert Pavla Nováka – Klub Teplo, Horní nám. 9. Odjezd autobusu ze zast. Šromotovo nám. Hranice 9:00 – hlaste se co nejdříve 733 755 881 [email protected] nebo z Lipníka nad Bečvou od zvonice v 9:15 – hlaste se 733 747 747 [email protected]

 Vánoční bohoslužby v okolí

Přehled Vánočních bohoslužeb v celé arcidiecézi (24.12., 25.12., 26.12., 31.12. a 1.1.) najdete http://www.ado.cz/obsah/vanoce-2013

Jen namátkově z našeho děkanátu:

 

Hranice

Jindřichov

Střítež

Lipník

Dol. Újezd

Osek

24.12.

15:00; 22:00

24:00

24:00

22:00

22:30

21:00

25.12.

8:30; 10:00

9:30

11:00

9:30

9:00

10:30

26.12.

8:30;10:00; 18:30

9:30

8:00

9:30

9:00

10:30

31.12.

16:30

16:30

18:00

16:00

 

 

1.1.

8:30;10:00; 18:30

8:00

9:30

9:30

 

 

[email protected];http://farka.antiochia.cz; ( kancelář: 581 616 139, 608 344 586

  1.  626 515, o.Petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

 

Pastýřský list Vánoce 2013

Drazí bratři a sestry, každému z Vás blahopřeji k vánočním svátkům. Vánoce jsou tak krásné proto, že Bůh přichází mezi nás. My ho očekáváme, jsme pro něj otevření, citliví, vnímaví. Bůh, kte­rý je láska, je dnes uprostřed nás. A také působí skrze každého, kdo miluje, je pozorný, naslouchá, obdarovává i přijímá.

Vánoce jsou zvláštním svátkem rodiny. Pokud jsme měli to štěstí vyrůstat v dobré rodině, zakoušeli jsme právě v ní poprvé atmosféru lásky. Tam jsme byli milováni a tam jsme se učili milovat, zakoušeli jsme domov. Proto se rádi vracíme domů k rodině, či vzpomínáme na dětství a zvláště na Vánoce, kdy nám byl Bůh tak blízko. Svátky Boží blízkosti však nemusejí být jen jednou za rok, ale každý den. Vždyť Pán Ježíš slíbil, že bude uprostřed nás vždycky, když budeme shromážděni v jeho jménu, v jeho lásce.

Co dělat prakticky, abychom byli doma v Ježíšově jménu a mohli zažít jeho přítom­nost?

Mít postoj lásky k Bohu i lidem. Láska k Bohu znamená, že mám v sobě pro Boha místo, že na něho myslím, že s ním počítám, mám radost z toho, že je se mnou a dívá se na mě. Milovat Boha znamená chtít ho stále poznávat, objevovat, co se mu líbí, a pak mu dělat radost.

Milovat druhé znamená chtít pro ně dobro, mít na ně čas, být pro ně, naslouchat jim a snažit se jim porozumět, vyhovět, pomoci jim, ale také vyjádřit uznání, pochválit a povzbudit.

To obojí může být někdy těžké a náročné, protože naše já je soustředěné příliš na sebe. Často chceme to, co nám se líbí, co nám dělá dobře. Prosazujeme, co jsme my vymys­leli, naše představy, a to lepší chceme pro sebe. Láska však vyžaduje odvahu zapřít se, odřeknout si, dát druhému přednost. Milovat druhého stejně jako sebe. Kdo však sku­tečně miluje, ten dává snadno přednost milovanému před sebou samým.

Zvláště Vás, manželé, prosím v Roku rodiny: prokazujte jeden druhému svou lásku každý den, a to tak, aby z Vás měl radost i Bůh. Nezastavte se v lásce, ani kdyby to bylo těžké, kdyby Vám nestačily síly. V takové chvíli říkejte: Pane Ježíši, já to líp neumím, ale ty to umíš. Já se ti otevírám a ty mě pronikni a miluj skrze mě. Ty se dívej mýma očima. Ty se usměj mými rty. Ty pomáhej mýma rukama. Zvláště, když se zdá, že ten druhý teď nemiluje, doplňte svým příspěvkem společnou lásku o to víc. Když druhému láska chybí, dávejte mu tím víc lásky Kristovy.

Skrze Vaši manželskou lásku jste se stali spolupracovníky Boha Stvořitele, když jste dali život dětem. Stejná láska ať Vás vede k vytváření svatého společenství, v němž Vy i děti zakusíte oblažující Boží přítomnost. To je nejlepší prostředí pro rozvoj Vašich dětí a pro jejich víru.

Stejně tak prosím Vás, děti. Mějte rádi rodiče i sebe navzájem. Nechtějte pozornost, lásku či dary jen pro sebe. Buďte jistí, že budete tím šťastnější, čím šťastnějšími uděláte druhé. Čím víc budete milovat Boha a dělat mu radost, tím víc štěstí Vám dá on.

Ani malí ani velcí, nebuďte smutní, když se to někdy nepovede. Začněte pokaždé znovu. Umění milovat a žít ve šťastném přátelství s Bohem je veliké umění, které po­třebuje jak nadání, tak trénink, jako každý sport či hudba. Nadání milovat mají všichni, kterým se Bůh dal poznat, kterým dal víru. Pomáhejte si navzájem v cvičení lásky a na­vzájem se povzbuzujte. Jeden druhému buďte trenérem v lásce. Jeden druhého v lásce předbíhejte. Mějte radost, když se druhému daří milovat a nezapomínejte mu ukázat, že z něj máte radost, a projevit mu vděčnost a uznání. Pokud se někomu nedaří, buďte trpěliví a umějte nezdar druhého přejít bez výčitek a zarmoucení. Mějte odvahu nedá­vat přednost ničemu před láskou, protože všechno ostatní bez lásky nemá žádnou cenu. Tak uděláte z vlastní rodiny školu lásky a šťastného společenství. Modlím se za to, aby to nebyla jen školka či základka, ale časem i škola vysoká.

Pokud jste přijali mou minulou výzvu, udělali jste společnou zkušenost s modlitbou, se společným otevřením se Bohu. Pokračujte ve společné modlitbě a přidejte cvičení lásky. Modlitba Vás otevírá pro Boha a Boží láska, kterou si navzájem darujete, umož­ňuje zkušenost Boží blízkosti, atmosféru Vánoc.

Každému z Vás přeji šťastné Vánoce dnes a pak ještě mnohokrát znovu prožité bě­hem příštího roku. Pak bude rok 2014 jedním z nejkrásnějších. K tomu Vám ze srdce žehná  arcibiskup Jan

Slavnost Narození Páně v noci

Bože, tys ozářil tuto posvátnou noc jasem pravého světla a dals nám poznat, že se tvůj Syn pro naši spásu stal člověkem; dej, prosíme, ať s ním jednou prožíváme věčnou radost v nebi.

Iz 9,1-3.5-6

ŽALM 96

Odpověď: Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán.

Tit 2,11-14

Lk 2,1-14

V těch dnech vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby se v celé říši pro-vedlo sčítání lidu. To bylo první sčítání a konalo se, když byl v Sýrii místodržitelem Kvirinius. Šli tedy všichni, aby se dali zapsat, každý do svého města. Také Josef se odebral z galilejského města Nazareta vzhůru do Judska, do města Davidova, které se jmenuje Betlém, protože byl z rodu a kmene Davidova, aby se dal zapsat spolu s Marií, sobě zasnoubenou ženou, která byla v požehnaném stavu. Když tam byli, naplnil se jí čas, kdy měla porodit. A porodila svého prvorozeného syna, zavinula ho do plének a položila do jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo pro ně místo. V té krajině nocovali pod širým nebem pastýři a střídali se na hlídce u svého stáda. Najednou u nich stál anděl Páně a sláva Páně se kolem nich rozzářila a padla na ně veliká bázeň. Anděl jim řekl: „Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid: V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel – to je Kristus Pán. To bude pro vás znamením: Naleznete děťátko zavinuté do plének a položené v jeslích.“ A náhle bylo s andělem celé množství nebeských zástupů a takto chválili Boha:„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má Bůh zalíbení.“

Slavnost Narození Páně - ve dne

Bože, tys obdivuhodně stvořil člověka a s ještě větší láskou jsi ho obnovil, vždyť tvůj Syn se stal jedním z nás a má účast na našem lidském životě; dej, ať my máme účast na jeho božství.

Iz 52,7-10

ŽALM 98

Žalm je odpovědí na první čtení. Tato modlitba je výzvou i jásotem zachráněných současně. Dnes dostává tento žalm nový význam a my se máme k němu připojit.

Odpověď: Uzřely všechny končiny země spásu našeho Boha.

Žid 1,1-6

Prolog Janova evangelia otevírá řadu témat. Předně mluví o Ježíši jako o vysloveném Božím Slově. Jistotu, kterou toto vyslovení znamená, nelze ničím a nikým vzít zpět ani zpochybnit.

Jan 1,1-18

Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a ten život byl světlem lidí. To světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila. Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. On sám nebyl tím světlem, měl jen svědčit o tom světle. Bylo světlo pravé, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo na svět. Na světě bylo a svět povstal skrze ně, ale svět ho nepoznal. Do vlastního přišel, ale vlastní ho nepřijali. Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi, těm, kdo věří v jeho jméno, kdo se zrodili ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha. A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Viděli jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan o něm vydával svědectví a volal: „To je ten, o kterém jsem řekl: ‘Ten, který přijde po mně, má větší důstojnost, neboť byl dříve než já.’“ Všichni jsme dostali z jeho plnosti, a to milost za milostí. Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda přišla skrze Ježíše Krista. Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený Bůh, který spočívá v náručí Otcově, ten o něm podal zprávu.