Po společenském večeru farnosti, z něhož foto, možná i video rád zveřejním (ale teď to po mě nechtějte) se zde s mírným zpožděním objeví i tradiční infolist. Pod Infolistem tam bude rozhovor s biskupy při návštěvě ad limina apostolorum.

140223 -1.pdf