23.5. 2014 byla opět Noc kostelů. V Potštátské farnosti probíhala tentokrát na kolech. Projela se celá farnost a bylo třeba zjistit něco více z historie kostelů a kaplí. Tak je zde to, co z toho vzniklo.

Farní kostel a menší památky města.pdf

Ačkoliv vznik duchovní správy v Potštátě musí nutně souviset se vznikem Potštátu jako města, první písemná zpráva pochází až z roku 1395. V nejstarší matrice právnické fakulty pražské univerzity se k tomu roku mezi zapsanými posluchači objevuje pan Duchek, plebán z Potštátu (dominus Duchko, plebanus de Potestat).

Až o třináct let později v zemských deskách olomouckých  v latinském zápisu, jímž v roce 1408 Boček z Kunštátu a Poděbrad postupuje potštátské panství Tasovi z Prusinovic, najdeme doklad o kostele v Potštátě. A nejen v Potštátě, ale též v Boškově, Lipné, . U všech těchto kostelů se uvádí patronátní právo, což znamená, že panství, které se tehdy skládalo z jednoho města a patnácti vsí, mělo tehdy faru (plebánii) devět, což je vysvětlitelné tehdejším dostatkem, ba nadbytkem, duchovenstva. S nadbytkem duchovenstva skoncovaly husitské války. Mezi obyvatelstvem panství se Husovo učení neujalo. O to ochotněji přejímalo německé obyvatelstvo potštátského panství reformační ideologii Lutherovu, Potštátský farní kostel byl změněn na luterský „templ“.

 

Po prohrané bitvě na Bílé hoře 1620 došlo ke konfiskaci luterského potštátského panství, došlo k reformaci  a  katolický farář byl zde dosazen už 1628. K vysvěcení farního kostela došlo až 3. srpna 1636 ke cti svatého Bartoloměje.

Kostel a město byly ničeny  požáry, při největším v roce 1866, kdy lehlo popelem skoro celé město a zahynuli i lidé, se roztavilyi zvony kostela.

 

V roce 1875 začal v Potštátě působit český kněz. Jeho nástupcem se stal 14. května 1887  kněz německé národnosti i německého smýšlení.

 

Po válce v roce 1945, byly zde konány mše a církevní obřady v češtině. Po odsunu německého obyvatelstva v roce 1946 zasedla za varhany talentovaná školačka Irena Buržaková, provdaná v roce 1970 za archiváře PhDr. Ivana Kršku, pisatele těchto a jiných řádků , nynější emeritní ředitelka a zakladatelka Základní umělecké školy a pěveckých sborů v Potštátě.

 

Nyní je spravována potštátská farnost pro nedostatek kněží z farnosti Drahouše

 

Na náměstí si můžete povšimnout morového sloupu, sousoší Kalvárie, sochy sv. Floriána, hodinové věže, kašny a vedle fary budovy základní umělecké školy a naproti budovy zámku.

Farní kostel a menší památky farnosti.pdf