Pohřeb bude mít v pátek 9.1. ve 12:00 při mši sv. v klášterním kostele sv. Josefa v Moravské Třebové. Autobus z Drahotuš, nám. pojede toho dne v 9:45.

Životopis P. Josefa Huska (napsal Tomáš Voldán):

Narodil se  2. února 1923 ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Měl mladšího bratra Antonína a starší sestru Blaženu, která se stala řádovou sestrou, další sestra Lída zemřela krátce po narození. Po ukončení Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži Josef vstoupil v r. 1939 do františkánského řádu v Kroměříži, kde dostal řeholní jméno Vít. V roce 1943 byl poslán do Prahy studovat teologii. V poválečném roce 1946 se dvanácti vybraným členům řádu včetně Josefa naskytla možnost dále studovat teologii v Belgii. Po vysvěcení na kněze 10. června 1949 v belgické Lovani se vrátil do Československa, ke svým bratřím do Kroměříže.   

V dubnu 1950 byl klášter zrušen a řádoví bratři internováni do Hejnic, poté do Bohosudova. Zde o. Vít dostal zápal plic a zápasil se životem. Po uzdravení musel narukovat na vojnu do Komárna k tzv. Pomocnému technickému praporu. Po dvou dnech byl převelen do Zvolena, kde pomáhal budovat letiště Sliač – Tri duby. Dne 16. září 1952, na svátek sv. Ludmily, 10dní před koncem jeho dvouleté vojenské služby, byl zatčen a vězněn v Trenčíně. Odtud byl převezen do vyšetřovací věznice v Praze – Ruzyni. Ve vazbě byl 1 rok a 10 dní na samotce. Obdržel rozsudek: 8 let vězení za vlastizradu. Trest si odpykával ve věznici v Mladé Boleslavi a Kartouzích.

V roce 1960, při amnestii, byl propuštěn, nebyl mu však udělen státní souhlas a musel si najít civilní zaměstnání. Po několika pokusech zakotvil v Přerovských strojírnách, kde pracoval jako palič a jeřábník. Konečně v květnu 1968 mohl nastoupit jako administrátor do Maletína a Mírova u Zábřehu.

V roce 1974 byl ustanoven farářem v Drahotuších, kde působil téměř 30 let. Kromě duchovní služby se také zasloužil o opravu farního kostela (střecha, fasáda, elektroinstalace, stažení klenby, generální rekonstrukce varhan...), nechal opravit kapli sv. Anny a  pečoval o kaple a jiné církevní památky v okolních vesnicích. Od roku 1994 P. Husek působil také ve farnosti Paršovice.  

V lednu 2004 odchází na odpočinek za svými bratry do kláštera v Moravské Třebové. Zemřel v neděli 4. ledna 2015 ve věku nedožitých 92 let.

Parte:

Vit_parte_F.doc