Liturgie dovoluje přeložit svátek Zjevení Páně právě na dnešní den. Ve farnostech, které budou mít mši sv. v předvečer nebo o slavnosti Zjevení Páně (pondělí, úterý) dnes slaví 2. neděli po Narození Páně (Drahotuše, Jezernice, Podhoří) a v ostatních farnostech již dnes slaví slavnost Zjevení Páně (Partutovice, Loučka, Potštát). To jen tak na vysvětlenou. 

150104.doc