150215.doc

Stala se taková drobná věc, že se technickým nedopatřením neuložil hotový soubor Infolistů, proto zde dám scan aktuální verze: