Dnes je přímo součástí IL také pozvání našich biskupů na národní eucharistický kongres.

150920.doc