Evangelizační buňky mají svůj web: http://www.evangelizacnibunky.cz

O Drahotuších je v krátkosti toto: 

V Drahotuších fungují od ledna 2014 3 buňky s celkem 20 členy.

Buňka věkově nejmladší se schází každou středu v 19:00 na faře.

Další po 14 dnech ve středu u pí prof. Adámkové.

A Milenovská skupinka v pondělí v Milenově střídavě po rodinách a v létě v kapli. Zatím se nerozšiřují.

Každou středu je možnost tiché adorace s knězem v kostele v Drahotuších 18:30-19:00.

Cca po 6-8 týdnech jsou setkání s vedoucími a po cca 4 měsících společná modlitba všech členů buněk v kostele.