Od r. 2005 jsme pravidelně jezdily na společenství do Špiček, které probíhalo každé druhé úterý večer a dosud probíhá. Byla to celkem velká skupina, někdy nás bylo i přes 40. Četlo se Boží slovo na následující neděli, modlili se chvály i v jazycích a součástí byla také adorace a mše svatá.

Od podzimu 2006 se vyčlenily Drahotuše a scházely se sami na faře v Drahotuších v počtu kolem 20. Za tu dobu 2x proběhl seminář duchovní obnovy. Mezi nás také začaly chodit i členky jiné křesťanské církve (CB). Později jsme se scházeli už jen na faře. I s věkem scházejících se členů ubývalo i pro jiné povinnosti nebo služby v církvi až zůstali jen naši nejstarší věrní.

Souběžně se zavedením evangelizačních buněk ve farnosti jsme převzali katecheze a podobný způsob vedení společenství, jako v evangelizačních buňkách a snažíme se v průměrném počtu sedmi konat modlitební podporu evangelizačních buněk.

Scházíme se každé druhé pondělí po mši svaté na faře v Drahotuších. Začínáme chválami, pak je pronesena katecheze, rozjímání, společné modlitby a prosby a aktivně se zapojujeme do života farnosti různými službami.