Na společenském večeru jsme si docela užili, díky všem, co se o to zasloužili, více poděkování v Infolistě. Také díky všem koledníkům tříkrálové sbírky a jelikož Charita Hranice má už všechny pokladničky spočítané, je v Infolistu i tabulka štědrosti jednotlivých částí naší farnosti.

160117.doc