Ve farnosti Drahotuše (květen): Bohoslužby Drahotuše 2016.xls

Také v Potštátě a Partutovicích (do června - úmysly mší sv. v Partutovicích v příštím týdnu): květen, červen 2016.xls